České Budějovice: Lékaři budou na onkologických dnech řešit nádory plic

14 / 10 / 2016

Léčba a diagnostika nádorů plic bude hlavním tématem třiadvacátého ročníku Jihočeských onkologických dnů, které Nemocnice České Budějovice, a. s., pořádá 20. až 22. října v Jízdárně českokrumlovského zámku. Akce se pravidelně účastní 400 odborníků z České a Slovenské republiky a více než 30 vystavujících firem.

 

„Kongres každoročně slouží k výměně zkušeností a diskusi k moderním trendům v oblasti diagnostiky a léčby nádorů. Proto na něj zavítají nejen kliničtí onkologové a radioterapeuti, ale i chirurgové, patologové, radiodiagnostici a  letos i pneumologové a další odborníci,“ uvedl primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., a vědecký sekretář kongresu MUDr. Václav Janovský.

 

Předmětem letošního kongresu budou například témata jako epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plic v České republice, rizikové faktory a novinky ve screeningu a v patologii plicního karcinomu, zobrazovací metody v diagnostice nádorů plic, novinky ve všech léčebných způsobech - v chirurgii, v systémové léčbě chemoterapií, biologické léčbě a  imunoterapii, nebo moderní techniky radioterapie nádorů plic.

 

„I když jsou zhoubné nádory spojené s představou smrti, díky neustálému pokroku v medicíně je řada nádorů vyléčitelných. Důležitá je ale včasná diagnostika, k níž napomáhá zejména prevence. Je veřejně známo, že mezi příčiny vzniku zhoubných nádorů patří například životní styl, stres, stravovací návyky, kouření, alkohol, prostředí, dědičné faktory a další,“ řekl primář Janovský.

 

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region. V Nemocnici České Budějovice, a.s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde narodilo 2267 dětí. Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 miliardy korun. Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si udržela i v kategorii „Finanční zdraví“.