Blansko: Nemocnice uspořádala seminář hemodialyzačních středisek

10 / 04 / 2014

Ve středu 9. dubna 2014 proběhl v Hotelu Panorama v Blansku 39. pracovní nefrologický den České nefrologické společnosti, pořádaný při příležitosti uplynulých 25 let od zahájení provozu dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko.

 

Hemodialyzační středisko blanenské nemocnice je v provozu od 4. července 1988. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve (tzv. hemodialýzu) u pacientů se selháním ledvin. Důležitou součástí péče střediska je také příprava pacientů na transplantaci ledviny. Za 25 let provozu bylo ve středisku provedeno více než 170 tisíc hemodialýz pro téměř 800 pacientů z celého okresu Blansko.Pracovní nefrologický den nabídl bohatý odborný program. Vystoupili na něm přední čeští odborníci. Jejich prezentace se týkaly vývoje hemodialýzy, peritoneální dialýzy, transplantací a technického pokroku za posledních 25 let. Vystoupila zde i MUDr. Jindra Brabcová, primářka nefrologického oddělení Nemocnice Blansko, která ve svém příspěvku shrnula vývoj nefrologie, zejména očišťovacích metod, od vzniku dialyzačního střediska v blanenské nemocnici. Závěrem semináře zazněl zajímavý příspěvek o psychoterapeutickém směru – logoterapii. Ten klade důraz na léčbu pacientů i zdravotnického personálu orientací na hledání smyslu života.39. pracovního nefrologického dne se zúčastnili lékaři spádových nemocnic Blanska i Boskovic, odborných ambulancí a praktičtí lékaři, kteří se jakýmkoli způsobem na specializované péči o pacienty se selháním ledvin podílí. Seminář uspořádalo nefrologické oddělení blanenské nemocnice pod záštitou České nefrologické společnosti a jejich partnerů a slavnostně jej zahájila ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA.Všem zúčastněným patří velké díky za cestu, kterou do Blanska vážili a za čas, který věnovali připomínce události, kterou bezesporu 25 let provozu hemodialyzačního střediska v Nemocnici Blansko je.Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko sleduje trvale z kvalitativního hlediska nejmodernější vývojové trendy v péči o pacienty a je v tomto dle objektivních statistik nad celostátním průměrem.Cílem kolektivu zdravotnických pracovníků nefrologického oddělení je v těchto trendech i nadále pokračovat a pomocí nejmodernějších poznatků komplexně zajišťovat co nejlepší kvalitu života všech pacientů postižených onemocněním ledvin.

 

Nemocnice Blansko