Víte, kdy a jak přivolat záchranku a o čem nezapomenou informovat?

06 / 06 / 2016

Telefonní linka 155 je jedním z národních čísel tísňového volání, a slouží občanům v případech život ohrožujících stavů. Při vytočení tohoto čísla z kteréhokoliv místa České republiky je volající spojen na operační středisko zdravotnické záchranné služby v příslušném kraji. Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se vždy používá bez předvolby.

 

Kdy volat

Linku 155 je možné využít k přivolání záchranné služby vždy, pokud došlo k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života. Jedná se především o stavy a situace, jako jsou poruchy vědomí, dechu a krevního oběhu, dále události s velkou krevní ztrátou, dopravní nehody a úrazy. Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy není závažnost stavu pacienta zcela jasná. Operátorky a operátoři tísňových linek jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.
Jestliže však pacient trpí dlouhodobými obtížemi či chronickým onemocněním bez náhlého a závažného zhoršení jeho zdravotního stavu, je možné využít některé ze zdravotnických informačních linek, kontaktovat praktického lékaře nebo Lékařskou pohotovostní službu.

 

Záchranka

 

Co je potřeba sdělit

Při volání na tísňovou linku 155, je potřebné znát několik základních skutečností.
Poskytování těchto údajů není zbytečným zdržováním, protože operátor/ka musí výzvu vyhodnotit a rozhodnout o vyslání správné posádky. Spolupráce volajícího s operátorem je pro rychlý příjezd kvalifikované pomoci velmi důležitá.

 


Mezi nutné informace patří

1. Místo události (přesná lokalizace zajistí rychlý příjezd pomoci k pacientovi, nejvhodnější je adresný bod – město (obec), ulice a číslo popisné)
2. Co se stalo (jednoduchý popis události na místě - toho co vidíte)
3. Kdo je postižený (přibližný věk nemocného, příjmení pacienta pokud je známo)

Po skončení hovoru je důležité telefon nevypínat ani neblokovat dalšími hovory; operační středisko může volajícího v případě potřeby znovu kontaktovat. Jestliže se stav postiženého po skončení hovoru výrazně změní, je správné nečekat až na příjezd sanitky, ale volat znovu 155. Pokud operátor/ka telefonicky navádí k poskytování první pomoci pacientovi do příjezdu sanitky, měl by se volající přesně řídit danými pokyny. Tato pomoc před příjezdem posádky ZZS může být pro postiženého životně důležitá.

 

155 nebo 112?

Linky 112 jsou obsluhovány Hasičským záchranným sborem ČR. Volání se zdravotnickou problematikou musí být proto přepojena na linku 155, což představuje vždy jisté zdržení. Linku 112 je však na druhou stranu možno volat i bez vložené SIM karty, operátoři ovládají několik světových jazyků a v případě, že neznáte svou polohu, mohou Váš mobilní telefon lokalizovat v terénu. Je-li tedy nutno přivolat zdravotnickou záchrannou službu k událostem s postižením zdraví, doporučujeme vždy používat linku 155.

 

Podpora pro volání

S přivoláním zdravotnické záchranné služby může v některých situacích pomoci také mobilní aplikace "Záchranka". Hlavní předností nové mobilní aplikace je využití schopností tzv. chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Volání na linku 155 a odeslání informací o poloze je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je spojen na operační středisko záchranné služby příslušného kraje. Je-li v okamžiku volání mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou datové věty či pomocí SMS přímo do informačního systému patřičné krajské záchranné služby. Nově byla aplikace upravena tak, aby umožňovala plnohodnotné využití i uživatelům se zrakovým handicapem. Integrováním podpory odečítacích funkcí a přidáním zvukových instrukcí je tak nyní systém dostupný opravdu pro každého. Aplikace za dobu své funkčnosti (3 měsíce) již v několika případech pomohla správně lokalizovat událost po celé ČR. Pražská záchranka eviduje dosud 31 případů, z toho třetina volání byla uskutečněna v terénu.

 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, zzshmp.cz