Radek Lacko: Jak dál s nejstarším zdravotnickým zařízením na území České republiky?

Radek Lacko: Jak dál s nejstarším zdravotnickým zařízením na území České republiky?
15 / 12 / 2017

Současná debata o Nemocnici Na Františku mě vedla k prostudování zajímavé historie tohoto zařízení a k zamyšlení, jak v kontextu historie řešit její budoucnost.

Nemocnice Na Františku je nejstarším zdravotnickým zařízením na území naší republiky, v kterém je nepřetržitě poskytována zdravotní péče. Její existence je v historických análech zmiňována již v první polovině 14. století. V roce 1354 Arnošt z Pardubic vysvětil kapli v místě dnešního kostela svatých Šimona a Judy a přilehlý špitál. Arcibiskup Jan potom zřídil v roce 1368 nadaci, která nemocnici zajistila další existenci. Tuto nadaci schválil sám Karel IV.V roce1620 předal Ferdinand II. kostel s přilehlou nemocnicí Řádu Milosrdných bratří Jana z Boha. Od této chvíle je zde prokazatelně nepřetržitě poskytována zdravotní péče až do současnosti.

V bohaté historii nemocnice je řada významných milníků. Tak například v roce 1761 se stala první fakultní nemocnicí v Praze. O tehdejším významu nemocnice svědčí například i to, žezde byla provedena v roce 1847 první operace v celkové narkóze v Evropě.

(Pokračování najdete na níže uvedeném odkazu na blogu idnes.cz)

Zdroj: //radeklacko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=638695