VÝBOR DOBRÉ VŮLE – Nadace Olgy Havlové děkuje všem, kdo s nimi pomáhá

26 / 12 / 2016

V roce 2016 se Výbor dobré vůle podařilo uskutečnit mnoho projektů.

 

Díky svým dárcům zakoupili 163 invalidních vozíků a 81 sluchadel pro lidi s handicapem, přispěli téměř 6 milióny korun na pomoc seniorům, udělili měsíční stipendia 102 handicapovaným studentům, přispěli 23 organizacím, jež provozují azylové domy a pomáhají lidem bez domova, zajistili pohybovou terapii 64 dětem s dětskou mozkovou obrnou, umožnili 572 dětem z dětských domovů strávit prázdniny u moře a uspořádali pro 17 dalších jazykovou školu v Anglii. Proto si podpory svých dárců velmi cení. Jak říká ředitelka nadace, Monika Granja: „Opravdu ze srdce všem děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!“