Vsetínská nemocnice: Výtěžek benefičního koncertu obdrželo dětské oddělení

28 / 03 / 2015

Již šestým rokem pomáhají výtěžky benefičních koncertů Základní umělecké školy Vsetín zlepšovat prostředí dětského oddělení zdejší nemocnice. Letos se podařilo vybrat z dobrovolného vstupného a prodeje výtvarných předmětů úžasnou částku 12.363 Kč, kterou předal ředitel ZUŠ Vsetín Roman Konůpka do rukou primáře dětského oddělení MUDr. Mariána Rubinta. 

 

Z výtěžku dětské oddělení pořídí digitální kojeneckou váhu, zbývající část přispěje na další vybavení.  „Všem žákům, učitelům, ale i hostům benefic, patří velké poděkování. Spolupráce se Základní uměleckou školou Vsetín si velmi vážíme, pomáhají nám každoročně a patří k našim nepravidelnějším podporovatelům,“ uvedl primář dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Marián Rubint.

 

Cyklus benefičních koncertů Děti dětem, v nichž pomáhají mladí umělci svým nemocným vrstevníkům, uspořádala Základní umělecká škola Vsetín v prvním březnovém týdnu. Koncertovalo se v Lidečku, Jablůnce, Valašské Polance, ve Vsetíně a v Karolince. K zakoupení zde byly také výrobky žáků výtvarného oboru. „Největší počet návštěvníků a také i výtěžek byl ve Vsetíně, na všech akcích ale byla příjemná atmosféra. Dětskému oddělení chceme pomáhat i v budoucnu, pokud to trochu půjde, uspořádáme benefiční koncerty i příští rok,“ uvedl ředitel Základní umělecké školy Vsetín Roman Konůpka.

 

Spolupráce se ZUŠ je vidět na dětském oddělení doslova na každém kroku, nejen vybavením, které se podařilo – díky výtěžku z benefic - zakoupit, ale stěny zdobí také krásné kresby žáků ZUŠ a jsou zde vystaveny také všechny darovací šeky z předchozích benefičních akcí. Vstup na dětské oddělení střeží dva velké pohádkové motivy, které žáci ZUŠ pro dětské oddělení namalovali. Kresby nahradily obrázky draků, na nichž se podepsal zub času i někteří z návštěvníků oddělení. Ani na nových kresbách však draci, kteří se dětem tolik líbili, nechybí. Malým pacientům i zdravotníkům se nová výzdoba líbí a podobné obrázky by ráda získala i další oddělení.

 

Vsetínská nemocnice, a.s.