VFN Praha: Dobrovolníci ve Všeobecné

08 / 12 / 2013

vfn-logoDobrovolníci a dobrovolnické programy významně přispívají ke stále kvalitnějšíkomplexní léčebné péči o pacienty a to především u dlouhodobě nebo těžce nemocných pacientů. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se snažíme našim pacientům dodávat chuť bojovat s nemocí a překonávat všechny obtíže spojené s léčbou. Velkou pomocí nám jsou dobrovolnické programy a dobrovolníci, kteří dokážou pacientům naslouchat, zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, pozitivně je naladit a zároveň jim slouží jako kontakt s okolním světem. „V současné léčebné péči především o dlouhodobě hospitalizované dětské i dospělé pacienty mají dobrovolníci své nezastupitelné místo. Do většinou smutného prostoru nemocnic totiž přicházejí s nadějí a vírou, že nezištná pomoc a lidský kontakt překlenou i ty nejtěžší chvíle v lidském životě,“ vyzdvihuje přínos dobrovolnictví náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Dita Svobodová.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze rozšířila vlastní dobrovolnický program o nové dobrovolníky i kliniky. V roce 2013 je v projektu dobrovolnictví zapojeno celkem 11 klinik. V nemocnici spolupracujeme s organizací ADRA, Amelie a Celé Česko čte dětem. Nejvíce dobrovolníků dochází na Geriatrickou kliniku, Neurologickou kliniku a Kliniku dětského a dorostového lékařství. Aktuálně spolupracujeme s 53 dobrovolníky. S výše jmenovanými organizacemi jsme za rok 2013 uspořádali několik akcí – mezi jinými Dětský den (v součinnosti s dobrovolníky z ADRY) nebo Jak se vaří kniha (s organizací Celé Česko čte dětem a nakladatelstvím Albatros).

V říjnu 2013 navštívil poprvé VFN canisterapeut, aby společně se svou fenkou Olivií zpříjemnili čas strávený v nemocnici pacientům z Geriatrické kliniky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nově navázala spolupráci s organizací ILCO (dobrovolné sdružení stomiků), jež zprostředkuje dobrovolníky pro pacienty se stomií na I. chirurgické klinice.

DOBROVOLNICTVÍ VE VFN Praha

Kliniky zapojené do programu dobrovolnictví ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze:

? I. chirurgická klinika

? I. interní klinika

? Foniatrická klinika

? Geriatrická klinika

? III. interní klinika

? Interní oddělení Strahov

? Klinika dětského a dorostového lékařství

? Neonatologické oddělení

? Neurologická klinika

? Onkologická klinika

? Psychiatrická klinika

Další informace o dobrovolnických programech ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nalezete na webových stránkách VFN: //www.vfn.cz/o-nemocnici/dobrovolnictvi-ve-vfn/.

Zdroj: vfn.cz

images