VEDENÍ TN PODĚKOVALO DOBROVOLNÍKŮM ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2019. DĚKUJEME!

VEDENÍ TN PODĚKOVALO DOBROVOLNÍKŮM ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2019. DĚKUJEME!
18 / 12 / 2019

V historických prostorách kaple sv. Václava v TN se sešli zástupci vedení TN v čele s jejím ředitelem doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., aby poděkovali dobrovolníkům za jejich usilovnou a velice důležitou spolupráci v roce 2019.  Celkem 96 pravidelných a 149 tzv. jednorázových dobrovolníků pomáhalo letos v TN. Kromě nich se dobrovolnického programu zúčastnilo též 17 firem, jejichž zaměstnanci nám svou dobrovolnickou činností v roce 2019 věnovali celkem 1 486 odpracovaných hodin. Celkem jich bylo 273. Koordinátorem bylo tradičně Centrum podpůrné péče pod vedením Ing. Dagmary Hrubcové, které v TN funguje již od roku 2005.

„Chtěl bych všem dobrovolníkům z celého srdce poděkovat za veškeré aktivity a spolupráci, které jste v letošním roce pro naši nemocnici vykonali. Vážím si vás a velice oceňuji vše, co jste pro naše pacienty, ale i zaměstnance udělali. Těch aktivit byla celá řada a za všechny vám upřímně děkuji,“ řekl ředitel TN Zdeněk Beneš a dodal: „Zároveň chci také poděkovat lidem z našeho Centra podpůrné péče za jejich celoroční práci, která je ve všech ohledech velice důležitá a potřebná“.

 

Konec roku tradičně svádí k bilancování a sluší se děkovat, pokud je k tomu důvod a je komu děkovat. V případě TN bylo na místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se v letošním roce zúčastnili dobrovolnického programua věnovali svůj čas pro dobrou věc. V předvánočním čase se v kapli sv. Václava sešlo vedení nemocnice s přítomnými dobrovolníky, aby jim poděkovalo za jejich záslužnou a tolik důležitou spolupráci, kterou v roce 2019 vykonali pro naše pacienty, zaměstnance a pro všechny ty, kteří to potřebují nejvíce.  Vybraní dobrovolníci dostali za svou píli tzv. bílé Anděly, které jim předala Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a zároveň garant dobrovolnického programu v TN.

 

Mezi oceněnými byli:

 • Alena Krajíčková, pravidelná dobrovolnice (od ledna 2016), pomáhá na Odd. geriatrie a následné péče;

 

 • Iva Císařová, kontaktní osoba pro dobrovolníky i koordinátory dobrovolnického centra na Odd. geriatrie a následné péče, pracuje jako aktivizační sestra;

 

 • Míša Mertová, firemní dobrovolník ze spol. Hewlett Packard Enterprise, pomáhá v Odd. geriatrie a následné péče;

 

 • Radana Chylíková, pravidelná dobrovolnice od r. 2012, pomáhá na ambulanci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK v TN.

 

Pravidelných dobrovolníků je celkem 96, kteří min. 1 x týdně docházejí do TN na jednotlivá oddělení (např. dětská odd., odd. geriatrie či odd. neurologie pro dospělé atd.), kde pomáhají při nejrůznějších aktivitách. Pravidelně se jedná např. o spolupráci v rámci pořádání Dětského dne, Mikulášské besídky nebo to jsou aktivity v rámci keramických a výtvarných dílen či činnosti spojené se zooterapií atp. Absolutní rekordmankou mezi dobrovolníky je jedna dáma, které je úctyhodných 80 let a dobrovolnicí v TN je už neuvěřitelných 13 let!

 

Kromě dobrovolníků – jednotlivců spolupracuje Centrum podpůrné péče také s tzv. firemními dobrovolníky. Těch bylo v letošním roce celkem 17 (firem), jejichž zaměstnanci se zúčastnili dobrovolnického programu. Celkem jich bylo 273 a aktivitám v TN věnovali 1 486  poctivě „odpracovaných“ hodin. Nejdelší spolupráce je např. se spol. SAP či Hewlett Packard Enterprise.

 

Spolupracujeme rovněž s těmito společnostmi:

 • Provident;
 • Exon Mobil;
 • Bayer;
 • PPA;
 • Microsoft;
 • Skanska nebo DHL či CGI

 

Díky uvedeným firmám jsme mohli v letošním roce a v letech minulých realizovat mnoho úspěšných projektů a aktivit pro naše pacienty či zaměstnance nemocnice.

 

Došlo například k těmto projektům:

 • výstavba relaxační zóny;
 • pořízení cvičebních strojů pro starší pacienty či pacienty s postižením;
 • realizace závodu - Běhu pro thomayerku;
 • pořádání Dne úsměvů pro zaměstnance TN;
 • oprava či nátěr laviček, plotů a dalších ploch v areálu nemocnice;
 • sázení muškátů v TN;
 • dar v podobě několika desítek mobilů pro pracovní účely nemocnice atd.

 

Vedení TN ještě jednou velice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se v roce 2019 zúčastnili našeho dobrovolnického programu a aktivně pomáhali. Děkujeme!

 

Dobrovolnictví?

Dobrovolnictví má v českých zemích bohatou tradici. Jeho kořeny sahají až do národního obrození. V období první republiky dobrovolné organizace a spolky významně ovlivnily sociokulturní úroveň mladého státu. Po roce 1989 neziskové organizace (kromě jiného) rehabilitují dobrovolnictví – jednu z občanských ctností, která je v řadě zemí světa považována za samozřejmou součást života.