Ústí nad Labem: Krajská zdravotní přijala finanční dar ve prospěch ústeckého Komplexního onkologického centra

21 / 12 / 2016

Ústecká kapela The Boom, která letos slaví 26. výročí vzniku, uspořádala v sobotu 17. prosince 2016 v Domě kultury města Ústí nad Labem tradiční vánoční charitativní koncert. Na organizaci akce se podílela, stejně jako v minulých letech, společnost Adler Czech, a. s., která letos věnovala Onkologickému oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 100 tisíc Kč.

 

Peněžní částku společnost Adler Czech, a. s., získala mimo jiné prodejem triček, která nesla poselství a podpis známé módní návrhářky Liběny Rochové „Nebe nezná vyvolených“. Paní Liběna Rochová navštívila před koncertem ústecké onkologické oddělení a pozdravila se s pacienty. „Každý zdravý člověk by měl pomáhat lidem, kteří to štěstí nemají. Když jsem se o tomto projektu dozvěděla, přišlo mi jako samozřejmost ho podpořit. Již v minulém roce se trička prodávala a výtěžek byl úžasný, proto jsem neváhala jít do projektu v letošním roce znovu,“ uvedla módní návrhářka Liběna Rochová.

 

MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uvedla, že stejně jako v minulých letech využijí získané peníze na zlepšení zázemí pro pacienty. „Z posledních ročníků benefičních koncertů jsme veškerý výtěžek využili na rekonstrukci a vybavení jídelny a společenských místností pro pacienty lůžkového oddělení. I letos získané finanční prostředky použijeme na zkrášlení prostor pro nemocné, aby byl pro ně pobyt na našich stanicích co nejpříjemnější. Chtěla bych svým jménem, jmény svých spolupracovníků i onkologických pacientů velmi poděkovat členům skupiny The Boom, společnosti Adler i všem sponzorům, za dlouholetou finanční podporu našeho pracoviště," řekla MUDr. Martina Chodacká.