Ústí nad Labem: Díky daru získala Masarykova nemocnice přístroj k vyšetření žlučových cest

15 / 06 / 2016

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala díky daru pro gastroenterologické oddělení další moderní přístroj. Spy-Glass DS je inovativní zařízení určené k vyšetření žlučových cest a vývodu pankreatu s možností digitálního zobrazení a instrumentace cestou pracovního kanálu přístroje. Přístroj za 3 155 711 Kč darovala Krajské zdravotní, a. s. firma Boston Scientific Česká republika, s. r. o.

 

Zařízení se skládá ze dvou jednotek – tzv. videověže, ta vytváří digitální obraz na monitoru, a samotného „Spyscopu“, jednorázového miniendoskopu, který se zavádí pracovním kanálem běžného terapeutického duodenoskopu. Tím je umožněno přímé vyšetření – zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky a také použitím dalších akcesorií i zákroky jako je biopsie, drcení kamenů, zprůchodnění striktury.

 

„Metoda v této podobě nemá přímou alternativu. Vyšetření žlučových cest s přímým zobrazením se dosud provádělo buď systémem dvou endoskopů „mother-baby“, které současně s rentgenovou kontrolou ovládali dva lékaři, anebo cholangioskopií perkutánní transhepatickou cestou, kdy intervenční radiolog přes kůži a játra napíchne žlučovod, vytvoří se  kanál  a poté zavádí přístroj endoskopista. Ani jedna z metod se v severních Čechách nikdy neprováděla. Nová metoda je šetrnější, může bezprostředně navázat na běžné ERCP, tedy endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografii, lze ji opakovat a pacienta nezatíží více či jinak než obvyklé vyšetření pomocí zmíněné ERCP,” osvětlil primář gastroenterologického oddělení MUDr. Jiří Stehlík.

 

Digitální technologie umožňuje mnohem preciznější zobrazení a možnost hodnocení nálezu než fibrooptický starší přístroj. „V současnosti jde ve světě a zvláště ve střední Evropě stále o exkluzivní metodu,“ zdůraznil primář.

 

Podle generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy se stává velkou výhodou, že již není nutné indikované případy odesílat do jiného zařízení. „Technologie byla dosud dostupná pouze v Ostravě a Jablonci nad Nisou. Doplní se tak škála zobrazovacích metod určených pro diferenciální diagnostiku a eventuálně i terapii onemocnění žlučových cest a pankreatu, kterou na severu Čech nikde nepraktikují,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

 

„Od letošního roku budek dispozici kód výkonu s možností vykázat zvlášť účtovaný materiál. Výkon je schvalován a byl již předložen odbornou společností. Pokud bude nasmlouván jako nová modalita, bude ziskový. Endoskopické centrum a gastroenterologické oddělení naší nemocnice patří mezi renomovaná pracoviště v oboru v rámci celé České republiky a nové technologie samozřejmě zvyšují prestiž a exkluzivitu jak oddělení, tak zdravotnického zařízení,“ s uspokojením konstatoval MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Krajské zdravotní, a. s.

 

kzcr.eu