Uherskohradišťská nemocnice daruje na pomoc Ukrajině sanitku

Uherskohradišťská nemocnice daruje na pomoc Ukrajině sanitku
foto: www.nemuh.cz/Sanitka pro Ukrajinu
31 / 03 / 2022

Vedení Uherskohradišťské nemocnice se na základě podnětu od Jana Šuškleba a po domluvě se Zlínským krajem rozhodlo věnovat na pomoc Ukrajině sanitní vůz, původně určený k prodeji, který však musel před vykonáváním svého poslání projít revizí.

„Situace na Ukrajině nám není lhostejná a jsme moc rádi, že jsme našli způsob smysluplné pomoci, říká ředitel Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek.

Sanitka / www.nemuh.cz

Opravu sanitky vyčíslenou na 110 tisíc Kč zajistil autorizovaný servis vozidel ARAVER CZ, člen skupiny AUTO UH, který z vlastních zdrojů pokryje 50 % celkové částky. O uhrazení zbývající sumy 55 tisíc Kč a dalších nákladů spojených s přepisem a převozem sanitky na Ukrajinu se postará Oblastní charita Znojmo.

„Prostřednictvím našich šesti partnerů pomáháme na Ukrajině více než dvacet let. Finančně například podporujeme zdejší sociálně slabé rodiny, podílíme se na operačních výlohách vážně nemocných dětí z chudých rodin. Od roku 2014 se naše pomoc zaměřila i na vnitřně přesídlené osoby, které byly z důvodů nepokojů nuceny odejít z východu Ukrajiny,“ uvádí příklady pomoci Ukrajině projektová manažerka Oblastní charity Znojmo Mgr. Barbora Pavelková, DiS.

Všichni, kdo budou chtít pomoci podpořit tento projekt, mohou tak učinit zasláním jakékoliv částky na účet znojemské charity č.4200083873/5500 pod variabilním symbolem 71298.

„Za každý příspěvek na sanitku moc děkujeme. Na vyžádání vystavíme dárcům potvrzení o poskytnutí finančního daru (kontakt: ). Sanitku doručíme přímo našemu partnerovi, který se zaměřuje na distribuci pomoci na východ Ukrajiny,“ dodává Mgr. Pavelková.

 www.nemuh.cz

 

Tagy článku