Thomayerova nemocnice: Projekt z Norských fondů pomohl rodinám se zdravotními problémy

27 / 06 / 2016

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Projekt začal již v loňském roce. Jeho cílem bylo vytvořit kvalitní zázemí pro léčbu psychiatrických nebo psychologických poruch a rovněž nastavit funkční systém podpory rodin, které jsou tímto problémem postiženy. Celkem bylo fondy z Norska poskytnuto 8,8 milionu korun a investice se týkaly oddělení Dětského centra při Thomayerově nemocnici, Oddělení dětské psychiatrie, Oddělení dětské neurologie a zapojily se rovněž základní a mateřská škola při naší nemocnici. Z poskytnutých prostředků byly zrekonstruovány a vybaveny ordinace a další prostory, pořízeno jejich vybavení, přístrojové zařízení a zajištěno odborné školení zaměstnanců. Projekt k dnešnímu dni pomohl 485 pacientům a jejich rodinám. Vzhledem k tomu, že projekt bude formálně ukončen až za dva měsíce, očekává se, že se číslo ještě navýší.

 

„Celkem se nám díky finančním mechanismům EHP/Norska podařilo v Thomayerově nemocnici uskutečnit 13 projektů. „Jsou to smysluplné projekty a Norskému království za to velmi děkujeme,“ řekl na setkání náměstek ředitele nemocnice MUDr. Petr Čech. Přítomna byla rovněž první tajemnice norského velvyslanectví, paní Monica Stensland. „U psychiatrických nemocí jde mnohdy o jakési tabu, což znesnadňuje řešení. Tento projekt měl za cíl tyto negativní faktory odstranit. Přináší podporu rodinám s cílem je co nejdříve vrátit to běžného života. Děkuji celému týmu Thomayerovy nemocnice za jejich práci,“ řekla Monica Stensland z Norského velvyslanectví.

 

Mezi dalšími vystupujícími byla primářka Oddělení dětské psychiatrie MUDr. Jana Šplíchalová a psycholožka z Dětského centra při nemocnici PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Obě shrnuly přínosy na svých odděleních, které jim projekt umožnil. Další vystupující, ředitel Odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Martin Doležal pak hovořil o připravované reformě psychiatrické péče. „Obsah reformy není strnulý. Jde o proces, který bude reagovat na potřeby společností,“ řekl Ing. Martin Doležal.

 

ftn.cz