TAMTAM: Poznej ranou péči

TAMTAM: Poznej ranou péči
foto: www.tamtam.cz/Medvídek pro výuku
09 / 11 / 2022

15. ročník listopadového Týdne rané péče (7. až 13. listopadu) si připomnělo také Centrum pro dětský sluch Tamtam. Nabídlo vzdělávací programy pro studenty.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, se připojilo k letošní osvětové kampani Týden rané péče cyklem vzdělávacích programů nazvaným Poznej ranou péči pro studenty odborných škol.

Studenti v Tamtamu / www.tamtam.cz

Vzdělávací programy proběhly souběžně na pracovištích Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze a v Olomouci a zúčastnily se jich studenti speciální pedagogiky, surdopedie a logopedie.

Začátkem týdne se uskutečnila v Centru pro dětský sluch Tamtam v Praze-Stodůlkách setkání se studenty oboru Speciální pedagogika Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.  Studentky se seznámily s procesem poskytování služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, získaly informace o metodách práce s rodinami a mohly si vyzkoušet např. funkční vyšetření sluchu metodami, které jsou vhodné i pro nejmenší děti. Navštívily také knihovnu s fondem specializovaným na problematiku sluchového postižení, která obsahuje více než 4,5 tisíce titulů.

Studenti v knihovně / www.tamtam.cz

Podobný program pro studenty se uskutečnil také 8. listopadu na pracovišti Rané péče Tamtamu v Olomouci. Zúčastnili se ho studenti Vyšší odborné školy sociální Caritas Olomouc a studenti surdopedie a logopedie Univerzity Palackého v Olomouci.

Další studentské skupiny Tamtam přivítá 10. listopadu.

O službě rané péče Tamtamu

Poradkyně rané péče Tamtamu provedou nelehkou situací spojenou se sluchovým handicapem dítěte ročně přes tři stovky rodin z celé České republiky a na cestě za nimi ujedou přes 200 tisíc kilometrů. Do rodin dojíždějí v pravidelných intervalech a informují rodiče o možnostech diagnostiky a kompenzace sluchového postižení. Doporučují jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový vývoj i sociální vazby. Raná péče může rodinu provázet od narození až do nástupu dítěte se sluchovým postižením do mateřské školy, u dětí s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně do sedmi let věku dítěte.

V roce 2021 Tamtam poskytl služby rané péče 165 dětem v Čechách (pracoviště v Praze) a 176 dětským uživatelům na Moravě a ve Slezsku (pracoviště v Olomouci). Poradkyně uskutečnily 1355 terénních konzultací v rodinách a s ohledem na nedávnou pandemii koronaviru také 470 online konzultací.

Stěžejním tématem letošního 15. ročníku kampaně, kterou organizuje Společnost pro ranou péči, je obhajoba práva rodičů dětí s postižením na včasnou informaci o rané péči. Všichni rodiče, jimž se narodí dítě se zdravotním postižením, se ocitají v neznámé a velmi náročné životní situaci. Zažívají mnoho nejistot ohledně zdravotního stavu dítěte, ocitají se pod palbou diagnóz, nejistých predikcí, absolvují četná vyšetření. Hned po narození dítěte a po zjištění, že jeho vývoj je z nějakého důvodu ohrožen, se rodiče mohou obrátit na bezplatnou službu rané péče.

V rámci Týdne rané péče se konají dny otevřených dveří, workshopy s odborníky, akce pro rodiny, výstavy a v online prostoru běží příběhy rodin, které mají s ranou péčí osobní zkušenost.

Tamtam logo / www.tamtam.cz

 

www.tamtam.cz

Tagy článku