Program Fond pro NNO podporuje projekt "I s autismem to zvládneme"

30 / 04 / 2015

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem či mladistvým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus je tak, aby děti/mladiství mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností dětí a mladistvých, zvyšování rodičovských kompetencí, odlehčovací a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu zvýšíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

 

Celkový cíl projektu

Celkovým cílem projektu je rozšíření sociálních služeb poskytovaných rodinám s dětmi a mladistvými do 18 let věku s poruchami autistického spektra v Jihočeském kraji. Zvýšením počtu cílených intervencí a odlehčovacími službami usnadnit péči o dítě či mladistvého se znevýhodněním a zajistit tak, aby tyto děti a mladiství vyrůstali ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti ústavní péče.

 

Konkrétní cíle

1. Zvýšení počtu podpořených dětí a mladistvých do 18 let s autismem (nácviky s cílem celkového rozvoje
2. Zvýšení počtu podpořených rodičů dětí a mladistvých do 18 let s autismem (konzultace ke zvyšování rodičovských kompetencí)
3. Rozšíření odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi a mladistvými do 18 let s autismem
4. Rozvoj spolupráce s NNO, veřejnou správou a odbornou veřejností (výměny informací, zkušeností) a optimalizace služeb
5. Zvýšení informovanosti veřejnosti o autismu a o možnostech pomoci dětem/mladistvým s autismem

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace