Nymburská nemocnice získala další dva oxymetry

23 / 10 / 2016

Další dva oxymetry, přístroje, kterými se měří nasycení krve kyslíkem, získalo díky daru Nadace Křižovatka novorozenecké oddělení nymburské nemocnice.

 

„Oxymetry využíváme k vyšetření skrytých srdečních vad u novorozenců. Jde o novou metodu pozvolna se začleňující do paušálního vyšetření novorozence a nymburská nemocnice se díky jeho pořízení řadí mezi deset procent zdravotnických zařízení v celé České republice, která taková vyšetření provádějí. Navýšení počtu je pro nás, potažmo pro naše malé pacienty velice přínosné,“ říká Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o., který také dar převzal z rukou Miloslavy Stibůrkové z Nadace Křižovatka. Ta se primárně zaměřuje na vybavování českých nemocnic monitory dechu, v případě oxymetrů jde tak o netradiční pomoc.

 

Slavnostního předání nových přístrojů na hlídání novorozených dětí se zúčastnil Ing. Karel Chmelík, jednatel společnosti ERIELL Services, která nákup oxymetrů velkoryse financovala. Dva kusy pulzních oxymetrů Masimo Rad 8 v hodnotě 57.886,40 korun. Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda monitorování kyslíkové saturace, která poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání. Je to důležitý parametr využívaný například na jednotkách intenzivní péče, operačních sálech a v nymburské nemocnici právě i na novorozeneckém oddělení.Nadace Křižovatka se jako jediná v České republice více než 20 let aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům nadace pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrovaný u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy.A nymburská nemocnice je jednou z těch, kam pomoc od Nadace Křižovatka již několikrát směřovala. Naposledy na jaře tohoto roku, kdy od nadace obdržela rovnou deset monitorovacích podložek.