Novorozené děti v pražských porodnicích budou hlídat nové monitory dechu

22 / 10 / 2015

Nadace Křižovatka dnes předává celkem 63 monitorů dechu ve třech pražských nemocnicích a porodnicích: v Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě a v Nemocnici Na Bulovce. Přístroje zde budou hlídat nově narozené děti ohrožené Syndromem náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

 

Nadace Křižovatka dnes předává darem 63 nových monitorů dechu BABYSENSE II v hodnotě 187110,- Kč. Předávání se zúčastnili zástupci Nadace Křižovatka, zástupci společností, které podpořili nadační projekt „Maminko, dýchám“ a zástupci obdarovaných nemocnic.

 

„Monitor dechu přivolá pomoc světelnou i zvukovou signalizací, když se dech miminka zastaví nebo zpomalí natolik, že by ho ohrozil na životě,“ popisuje Sabina Sklenářová, ředitelka Nadace Křižovatka. Celkem 10 přístrojů je určeno pro Dětské oddělení Thomayerovy nemocnice a od zástupců společnosti TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o., která na jejich pořízení přispěla, je převzal primář oddělení doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

 

Dalších 33 přístrojů směřuje na pediatrické pracoviště ÚPMD v Podolí a na zakoupení se podílelo více společností: RWE Česká republika a.s., Elektrizace železnic Praha a.s., Ferona a.s., Green Swan Pharmaceuticals CR a.s., PRO.MED.CS Praha a.s. a BILLA spol. s r.o. Monitory dechu převzal o zástupců sponzorů primář Pediatrie doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA.

 

Celkem 20 monitorů dechu bude předáno v Nemocnici Na Bulovce a rozděleno mezi Neonatologické a Pediatrické oddělení této nemocnice. Přístroje převzali od zástupců společností České dráhy a.s., GLOBUS ČR, k.s. a TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o. primáři obou oddělení – MUDr. Martin Čihař a MUDr. Ivan Peychl.
Mediálním partnerem akce se stal HOSPITAL in, informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty.