Nemocnice v Uherském Hradišti a Kroměříži: Nové monitory dechu musely k dětem poštou

Nemocnice v Uherském Hradišti a Kroměříži: Nové monitory dechu musely k dětem poštou
10 / 04 / 2020

Poněkud netradičně proběhlo tentokrát předávání monitorů, které pomáhají hlídat dech novorozených dětí v nemocnicích v Uherském Hradišti a Kroměříži. Osobní setkání zdravotníků se zástupci Nadace Křižovatka a sponzorů nebylo totiž vzhledem k opatřením souvisejícím s aktuální pandemií koronaviru možné.

Dárci tak celkem osmadvacet nových monitorů, které pomáhají předcházet syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS), do obou nemocnic zaslali, aby přístroje mohly ihned sloužit svému účelu. Své díky vyjádřili zdravotníci alespoň pomocí videa adresovaného nadaci i jejím partnerům.

Nadace Křižovatka zaslala Uherskohradišťské nemocnici 15 nových monitorů dechu, dalších 13 těchto přístrojů adresovala Kroměřížské nemocnici. Spolupráce je dlouhodobá, už pětadvacet let se Nadace Křižovatka věnuje osvětě v oblasti prevence Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS), s pomocí dárců a sponzorů pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice právě monitory dechu. Za tu dobu už do zdravotnických zařízení dodala 8500 přístrojů v celkové hodnotě přes 34 milionů korun.

Monitor dechu je přístroj, který upozorňuje zvukovým a světelným signálem okolí, že dítě přestalo dýchat na více jak 20 vteřin, a umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat zahájením resuscitace či přivoláním odborné pomoci. Jeho použití podstatně zvyšuje bezpečnost malých dětí, zvláště během jejich spánku. „Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé České republice,“ uvedla Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka, a dodala, že dík tentokrát patří i společnosti DHL Express CZ, která pomohla s rychlou přepravou monitorů do nemocnic.

Nově dodané monitory dechu už v těchto dnech začali využívat v obou jmenovaných zdravotnických zařízeních. V případě Uherskohradišťské nemocnice šlo o dar v celkové hodnotě 30 tisíc korun na který přispěly společnosti CHAPS a V.P.M. Trans. „Jsme za monitory dechu vděční jak Nadaci Křižovatka, tak i sponzorům. Pomáhají nám pečovat o děti po porodu a pravidelná obměna monitorů za nové má s ohledem na to, jak důležitou roli plní, velký význam,“ podotkla Irena Baroňová, primářka Dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice, jehož součástí je i novorozenecké pracoviště. Monitory dechu zakoupené pro Kroměřížskou nemocnici vyšly celkově na 26 tisíc korun. Na jejich pořízení finančně přispěly společnosti PLASTIKA, BC LOGISTICS, TRIANGOLO a PIERO. „Děkujeme všem těmto partnerům a zejména Nadaci Křižovatka. Opravdu nám významně pomáhají chránit život a zdraví těch nejzranitelnějších, čerstvě narozených dětí,“ sdělil Robert Jeník, primář Dětského oddělení Kroměřížské nemocnice, které pečuje rovněž o novorozence.

Tagy článku