Nemocnice Pardubice: Dotace pro kardiovaskulární centrum

16 / 01 / 2014

pardubice1logo-pardubicka-nemocnice

 

Péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním se letos v Pardubické krajské nemocnici, a.s., výrazně zkvalitní. Ministerstvo zdravotnictví České republiky na konci minulého roku schválilo dotaci ve výši 40 milionů korun z Integrovaného operačního programu (IOP) pro oba spolupracující subjekty Komplexního kardiovaskulárního centra Fakultní nemocnice Hradec Králové, tedy pro Pardubickou krajskou nemocnici a Kardiologické centrum Agel s.r.o.

„Dotace se rozdělí rovným dílem. Oba subjekty získají po dvaceti milionech korun,“ uvedl Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice. „Jsem rád, že jsme tuto dotaci získali. Je to příležitost k obnově a modernizaci přístrojového vybavení, čímž se zvýší úroveň poskytované péče. Realizací projektu bude dosaženo obnovy diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, které splňují nejnáročnější kritéria kladená na poskytování péče na specializovaném pracovišti v souladu se standardy technické a přístrojové vybavenosti Komplexních kardiovaskulárních center.“

Většina finančních prostředků získaných z dotace z IOPu v rámci projektu „Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra“ bude investována do nákupu nové angiolinky. „Stávající technologie již dosluhuje a její výměna se stala naprostou nutností,“ poznamenal ředitel Gottvald.

Angiografické pracoviště Radiodiagnostického oddělení je v rámci Komplexní kardiovaskulárního centra odpovědné za vaskulárně-intervenční diagnostické a terapeutické výkony. Jako jediné pracoviště v Pardubickém kraji vykonává vysoce specializované vaskulární výkony, čemuž odpovídá jeho vytíženost s každoročním nárůstem počtu pacientů. Vloni ošetřilo 936 pacientů, což je přesně o 100 více, než tomu bylo v roce 2010. U těchto pacientů bylo provedeno 3497 výkonů.

„Nová angiolinka významně zlepší diagnostické a terapeutické možnosti u pacientů se všemi formami kardiovaskulárních chorob,“ upozornil ředitel Gottvald.

Část z dvacetimilionové dotace z IOPu půjde na nákup přístroje pro provádění intraaortální balónkové kontrapulzace, který dosud na kardiologickém oddělení Interní kliniky Pardubické krajské nemocnice chybí.

„Intraaortální balónková kontrapulzace je nejjednodušší metodou mechanické podpory krevní cirkulace. Její včasná indikace zlepšuje přežití pacientů s kardiogenním šokem, který komplikuje akutní koronární syndromy, zvláště tam, kde dochází k mechanickým komplikacím,“ uvedl ředitel Gottvald. „Pořízením tohoto přístroje se zvýší kvalita péče o pacienty s akutními formami ischemické choroby srdeční a s kritickým selháním krevní cirkulace, a tím se zvýší šance na jejich přežití.“

Výběrové řízení na dodávku nové technologie bude vypsáno v průběhu nejbližších týdnů. Nové přístroje by měly být dodány v polovině letošního roku. Přibližně v říjnu by měly být uvedeny do provozu.

20 milionů z IOPu není jediná finanční injekce, která míří do Pardubické krajské nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo rovněž účelovou dotaci ve výši sedm milionů korun. „Rovněž tyto peníze využijeme na technologickou modernizaci pracoviště poskytujícího kardiovaskulární péči. Chceme za ně pořídit ultrazvukové přístroje, ventilátory či monitory,“ uvedl ředitel Gottvald.

Získání dotace z IOPu umožnil návrat do sítě Komplexních kardiovaskulárních center České republiky prvního stupně. Pardubická krajská nemocnice se mezi 11 špičkových pracovišť s péčí pro dospělé jako spolupracující subjekt vrátila v květnu 2012, když na začátku předchozího roku byla vyřazena. Společně s dalším spolupracujícím subjektem KC Agel s.r.o. zajišťuje kardiovaskulární péči v Pardubickém kraji.

„Kromě kardiochirurgie poskytujeme kompletní kardiovaskulární péči, na čemž úzce spolupracujeme s Kardiologickým centrem Agel. Tyto subjekty nelze od sebe oddělovat, spolupráce je velmi dobrá. Spádově sem spadá přes půl milionů obyvatel kraje. Díky kvalitě a dostupnosti péče se k nám stahují pacienti i z jiných krajů, například ze středních Čech nebo z Vysočiny,“ uvedl ředitel Gottvald.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz, Dušan Korel