Nemocnice Jihlava: Šátky vydělaly na rehabilitační pomůcky

01 / 12 / 2016

Na Šátkovém veletrhu se i letos prodaly stovky šátků. Pacientům na Stanici paliativní péče poputuje téměř 60 tisíc korun. Necelá polovina z prodeje šátků, rovných třicet tisíc korun přidal jihlavský City park. Peníze pomůžou pacientům při rehabilitaci.

 

Šátky mohli dávat lidé zhruba dva měsíce na sběrné místo v jihlavské nemocnici na informačním centru jihlavské nemocnice. Sešly se stovky kousků, které doplnily šátky známých osobností. Svůj šátek věnovaly zpěvačky Naďa Urbánková, Tereza Kerndlová, Miss Lucie Křížková a další. Ve středu 30. listopadu je prodávaly celý den v nákupním centru City park ve svém volném čase sestřičky Stanice paliativní péče.

 

„Chceme poděkovat všem, kteří si domů odnesli šátek a tím přispěli na dobrou věc. I my jsme si to moc užily,“ říká vrchní sestra geriatrického oddělení Ilona Šindlerová, která také šátky prodávala. Výtěžek poputuje na Stanici paliativní péče: „Za výtěžek chceme pořídit rehabilitační pomůcky pro pacienty,“ dodává primářka Eva Balnerová. Za celý den se prodaly šátky za 27 650 korun, nákupní centrum City park se rozhodlo podpořit akci dalšími třiceti tisíci, které přidá k výtěžku.

 

Odpoledne strávil na Šátkovém veletrhu také český zlatý paralympionik Arnošt Petráček. S sebou měl medaili z letních Olympijských her. Na místě se podepisoval, vyprávěl zájemcům o zážitcích z olympiády, a kdo chtěl, mohl si jeho zlatou olympijsou medaili potěžkat.

 

Paliativní péče zahrnuje péči o nemocné, u nichž již byly vyčerpány možnosti léčit vlastní závažné onemocnění, ale léčba i péče jsou zaměřeny na zmírnění příznaků nemoci. O pacienty se tam stará tým, ve kterém jsou zastoupeni lékaři s erudicí pro paliativní péči a léčbu bolesti, konzultanti v oboru psychologie, onkologie, výživy, tým zdravotních sester a ošetřovatelek, které prošly školením v hospicové péči, dále rehabilitační sestra, sociální pracovník a kněz.

 

Moc děkujeme všem, kteří šátek dali, i těm, kteří je nakoupili. Velký dík patří sestřičkám, které ve svém volnu přišly prodávat šátky. Děkujeme také VIP osobnostem, které neváhaly, a mnohdy se svými kousky šly samy na poštu a odesílaly je pro dobrou věc.  V neposlední řadě chceme poděkovat nákupnímu centru City park za opětovnou podporu.