Nemocnice Havlíčkův Brod: Profesionální hasiči četli pacientíkům pohádky

27 / 03 / 2014

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., HZS Kraje Vysočina a Krajská knihovna Havlíčkův Brod podporují projekt Celé Česko čte dětem.

Profesionální hasiči z Havlíčkova Brodu navštívili ve čtvrtek 20. března malé hospitalizované pacienty a zpříjemnili jim pobyt v nemocnici pohádkou na dobrou noc z knihy, kterou jim vybrali ti nejpovolanější – knihovníci z Krajské knihovny Vysočiny. Za úžasný večer plný pohádek, smíchu a dětských úsměvů moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu - 25. března.

Společným projektem se výše uváděné subjekty rozhodly podpořit projekt Celé Česko čte dětem a také upozornit na Březen - měsíc knihy. Zároveň chceme rodiče motivovat k pravidelnému čtení knížek dětem a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici. Čtení se uskuteční dne 20. a 25. března 2014 od 18.15 hod. na dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Práce hasiče a zdravotníka jsou velice fyzicky i psychicky náročné profese. Doma jsou to však také tátové a mámy od rodin, kteří se věnují svým dětem – třeba právě čtením pohádky či vyprávěním příběhů ze života. I pro ně samotné je čtení knih adekvátním odpočinkem. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Zároveň nám dává šanci trávit společné chvíle příjemně a uvědomit si, jak jsou vzácné.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.  se soustavně snaží vymýšlet aktivity, kterými zpestřuje dětem a jejich rodičům pobyt v nemocnici. Kromě canisterapie, návštěv Zdravotního klauna, výstav a koncertů, bude toto čtení na dobrou noc první vlaštovkou, na kterou bychom rádi navázali. Zvát si ke čtení do budoucna chceme i sportovce, herce a významné osobnosti Kraje Vysočina.

Projekt Celé Česko čte dětem! má za cíl podporovat emocionální (psychické, myšlenkové a morální) zdraví dětí a mládeže. Je prokazatelné, že pravidelné čtení:

·         se podílí na emočním rozvoji dítěte;

·         učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;

·         rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;

·         formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí;

·         rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;

·         je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci prokázali, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Zdroj: onhb.cz, Petra Černo

NEMOCNICE cteni HZS DSC_3559 copywww