Nemocnice Havlíčkův Brod: Nadace Křižovatka věnovala monitory dechu

Nemocnice Havlíčkův Brod: Nadace Křižovatka věnovala monitory dechu
foto: www.onhb.cz/ON Havlíčkův Brod - Dar Nadace Křižovatka
04 / 08 / 2021

Nadace Křižovatka předala ve úterý 3.8.2021 dalších 15 monitorů dechu v hodnotě 30.000,- Kč do ruko primářky dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Mgr. Magdaleny Chvílové Weberové. "

 Pravidelná obměna těchto chůviček je pro nás velmi důležitá. Hlídají všechna miminka na porodnici a maminky si je s oblibou od nás půjčují domů," řekla primářka DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ.

Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti  TBA Plastové obaly, FEROPLAST, TeS Chotěboř, Mlýn Havlíčkův Brod, B:TECH a OSIVA. 

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké dané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství či setkání se SIDS. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR" popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace. 

O Nadaci Křižovatka 

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. 

Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 8.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 34 milionů Kč. Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám" je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů. 

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace: 

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank) 

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám": 4010040100/6800 (Sberbank CZ) 

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

www.onhb.cz

Tagy článku