Nadační fond Lucie pomáhá dětem i dospělým

30 / 01 / 2014

lucieNadační fond Lucie působí ve prospěch dětí a dospělých postižených vadami močového ústrojí a aktivně tak pomáhá potřebným již více než 20 let.

Cílem Nadačního fondu Lucie je podporaprojektu včasné diagnostiky a léčby urologických onemocnění v dětském i dospělém věku, zajištění nejmodernějších přístrojů a pomůcek nezbytných pro špičkovou péči i vytvoření podmínek pro dosažení vysoké erudice lékařů i středního zdravotnického personálu.

Kdo stojí za jménem Nadačního fondu Lucie?

Lucie se narodila s vrozenou vadou páteře, těsně po narození podstoupila tři operace. Při té třetí se poškodilo nervové zásobení močového měchýře. Vylučování moče fungovalo nespolehlivě, moč se vracela z ledvin zpátky do krevního oběhu a Lucie byla ohrožena na životě v důsledku otravy močí. Po mnoha útrapách se jí ujala právě nově vznikající Urologická klinika v Praze na Karlově, kde podstoupila další čtyři operace. Spoustu času i nadále strávila Lucie v Praze na klinice, protože trpěla vracejícími se záněty močových cest. Pomocí plastik močového ústrojí se podařilo zmírnit její potíže na minimum, ochránit ledviny od dalšího poškozování a zabránit nechtěnému úniku moče. Jen fakt, že Lucie musí dodržovat jistá pravidla v podobě diety, omezené konzumace alkoholu a omezených sportovních aktivit jí připomíná, že mohla dopadnout nesrovnatelně hůře. Bez této pomoci by byla v plném invalidním důchodu a pravděpodobně umístěna v některém sociálním ústavu.

Díky nemoci se stala velice vytrvalou, trpělivou a cílevědomou dívkou,což se projevilo zejména při studiu. Hledali jsme název nadačního fondu jméno mezi našimi pacienty. „Vybrali jsme Lucku, protože byla a je nejen skvělá pacientka, ale i jedna z našich prvních,“ vysvětluje zakladatel dětského oddělení kliniky, předseda správní rady nadačního fondu a bývalý přednosta Urologické kliniky prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA. Příběh Lucie má naštěstí dobrý konec - vystudovala vysokou školu a narodily se jí dvě zdravé děti.

   Nadační fond Lucie

    -        Nadační fond byl založen v roce 1991 doc. MUDr. Radko Petříkem, CSC., a doc. MUDr. Janem Dvořáčkem, DrSc.

    -        Sídlem fondu je Urologická klinika VFN a 1. LF UK (Ke Karlovu 6, Praha 2)

    -        IČ: 26182050, Nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 337.

    -        Číslo účtu: 0013582329/0800

    Charakteristika a aktivity Nadačního fondu Lucie

    -        Nadační fond pracuje s minimální režií.

    -        Zisk v letech 2000 – 2009 činil 14 miliónů Kč.

    -        Poslední velký dar posloužil k zakoupení sofistikovaného operačního stolu.

    -        Majetkem fondu jsou jen získaná finanční aktiva, za která je ihned podle potřeby kliniky nakupována nejmodernější zdravotnická technika.

    -        Nikdo z členů nadačního fondu není honorován.