Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., připravil pro studenty zdravotnických oborů stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 - 2021

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., připravil pro studenty zdravotnických oborů stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 - 2021
foto: Archiv redakce/Krajská zdravotní logo
26 / 08 / 2020

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), má připraven stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 – 2021. Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a. s. (KZ).

V minulých letech mohli studenti získat měsíčně až 7 tisíc Kč. Výši finančních prostředků určených na podporu Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro nadcházející akademický/školní rok pro jednotlivé podporované studijní obory projedná Představenstvo KZ na svém zasedání dne 28. srpna 2020.

kz nf / kzcr.eu

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků, kteří jsou tím motivováni k tomu, aby po dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil Jiří Vondra, předseda Správní rady NF KZ.

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ budou moci získat:

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař, zubní lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, radiologický asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut

studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia nebo studenti 1. a vyššího magisterského navazujícího prezenčního studia v oborech psycholog a logoped (s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví)

studenti 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra

studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v definovaných oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů

 

Přehled o počtu studentů zařazených do stipendijního programu NF KZ od roku 2014

akademický rok:        nově zařazeno          pokračující      celkem
2014/2015                  12                               20                     32
2015/2016                  48                               13                    61
2016/2017                  63                               27                    90
2017/2018                  29                               53                    82
2018/2019                  42                               30                    72

2019/2020                  72                               32                      104

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 51 nových nástupů do pracovního poměru ze stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., a to 23 lékařů, 6 všeobecných sester, 13 praktických sester, 2 porodní asistentky, 2 radiologické asistenty, a 5 fyzioterapeutů.

Tagy článku