Nadace Křižovatka: Děti v Thomayerově nemocnici v Praze bude hlídat 42 nových monitorů dechu

Nadace Křižovatka: Děti v Thomayerově nemocnici v Praze bude hlídat 42 nových monitorů dechu
04 / 12 / 2018

Nadace Křižovatka předala darem 30 monitorů dechu na Novorozenecké oddělení s JIPN  Thomayerovy nemocnice (TN) a 12 monitorů dechu do Dětského centra při TN v Praze.

Brno, 4. 12. 2018 – Nadace Křižovatka dnes předala 30 monitorů dechu v celkové hodnotě 60. 000,- Kč na Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice, kde monitory z rukou dárců převzal primář oddělení doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.  Za Dětské centrum si 12 monitorů dechu v hodnotě 24.000,- Kč převzala ředitelka Dětského centra MUDr. Jaroslava Lukešová.  Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti Deutsche leasing, AIRWAYNET, České dráhy a INCHEMA. Slavnostního předání monitorů dechu se zúčastnil také ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

                  „Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR“,popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

 

„Chtěl bych velice poděkovat paní ředitelce Pokorníkové z Nadace Křižovatka za její spolupráci a aktivity, které pomáhají našim novorozencům a jejich maminkám. Je to pro nás veliká pomoc, protože každá finanční podpora je pro nemocnici důležitá a není to jenom kapka v moři, ale je to pomoc pro naše nejmenší děti a jsme velice rádi, že jsme tento sponzorský dar dostali“,řekl ředitel TN Zdeněk Beneš a dodal:„Porodnost se zvyšuje, máme u nás kvalitní porodnici a ty děti potřebují poporodní péči, která si vyžaduje kontrolu právě ve formě monitoringu dechu našich novorozenců. Za každou takovou pomoc jsme velice vděční“.

 

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu každou postýlku pro miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

 

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

 

Za více než 20 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 7.000 monitory dechu v celkové hodnotě 30 milionů Kč.

 

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

 

Děkujeme všem laskavým dárcům za morální podporu a finanční pomoc.