Krajská zdravotní obdržela pro Dětskou kliniku přístroj „Cought Assist“ na odsávání sekretu z dýchacích cest u dětí

21 / 07 / 2016

Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdržela přístroj „Cought Assist“ na odsávání sekretu z dýchacích cest u dětí, které nedokáží efektivně vykašlávat. Na takzvaného „kašlacího asistenta“ pro malé pacienty přispěla značnou částkou Nadace ČEZ, která v rámci tradiční charitativní akce „Krása pomáhá dětem“ věnovala 150 tisíc korun.

 

Poděkování patří Nadaci ČEZ a dalším sponzorům, kteří se podíleli na pořízení přístroje „Cought Assist“,ale také organizátorce tradiční charitativní akce „Krása pomáhá dětem“ Ing. Lence Kocmanové Taussigové, které se letos v rámci projektu podařilo ve prospěch malých pacientů shromáždit 450 tisíc Kč.

 

Do ústecké Masarykovy nemocnice, jakožto tradičnímu příjemci daru, putovalo 350 tisíc Kč, za které byl pořízen přístroj „Cought Assist v hodnotě 128 012 Kč včetně DPH. Za zbylé peníze vedení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem dovybavilo dětský pavilon, jehož část prošla v loňském roce první fází zásadní rekonstrukce. Zbylých sto tisíc Kč z celkové částky získalo dětské a dorostové oddělení teplické nemocnice na dovybavení pokojů pro dětské pacienty s doprovodem a pro novorozeneckou stanici intermediární péče.

 

Slavnostní poděkování proběhne v pondělí 25. července od 11:00 hodin, na jednotce intenzívní a resuscitační péče pro děti a dorost (JIRP) dětského pavilonu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova D2, 6. podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

 

Sraz účastníků je v 10:55 hodin před hlavním vchodem do dětského pavilonu „D2“. Slavnostní prezentace přístroje „Cought Assist“ proběhne za účasti Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Mgr. Soni Holingerové, zástupkyně Nadace ČEZ a manažerky komunikace Skupiny ČEZ, MUDr. Adama Cipry, lékaře Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a dalších spolupracovníků.

 

Těšíme se na setkání s vámi. Zástupce médií žádáme o potvrzení účasti do 22. července, 12:00 hodin na email: nebo lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu. Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na //www.kzcr.eu/.