KN Liberec: Dětské kresby zdobí chodby

10 / 11 / 2014

Gynekologicko-porodnické oddělení od ledna nově zdobí obrázky od žáků ZŠ Sokolovská. Tato škola se tak připojila k ZUŠ Liberec a Mateřské škole V zahradě, které svými výtvarnými dílky přispěly k výzdobě ženského oddělení v předchozích letech.

 

„Dětské kresby naplněné ryzími emocemi naše pacientky velmi oslovují. Když jsem tedy paní ředitelku ZŠ Sokolovská Mgr. Ludmilu Moravcovou oslovila s nápadem na spolupráci, k mé velké radosti byla reakce okamžitá a pozitivní,“ říká vrchní sestra gyneologicko-porodnického oddělení Mgr. Zuzana Paukertová.

 

Paní ředitelka Moravcová pak zprostředkovala kontakt s paní učitelkou výtvarné výchovy Hanou Karáskovou, mimochodem autorkou regionální výtvarné soutěže mateřských a základních škol „O zlatý štětec“, která už režii výzdoby oddělení převzala do svých rukou.  "A ruce jsou to opravdu povolané, protože paní učitelka nejenže výtvarnou výchovu vyučuje, ale také připravuje talentované děti na přijímací zkoušky uměleckých škol, kde jsou vždy úspěšné. Poděkování a velké uznání pak samozřejmě patří zejména dětem, výtvarníkům, které tyto obrázky tvoří," dodává vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení.

 

nemlib.cz