Hradec Králové: Nadační fond AQUAPURA pomohl Fakultní nemocnici Hradec Králové již částkou 420.997 Kč

26 / 12 / 2013

aktuality_small_tmb_178 aktuality_small_tmb_176AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, tři roky podporuje Fakultní nemocnici Hradec Králové. Především pomáhá pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve, tzv. tromboembolickou nemocí. Na jejich pomoc dosud zakoupil a daroval Fakultní nemocnici Hradec Králové lékařské přístroje a laboratorní materiál v hodnotě 420 997 Kč.

Lékařské přístroje zakoupené nadačním fondem AQUAPURA slouží pacientům IV. Interní hematologické kliniky, hematologické laboratoři a nově také pacientům oddělení Urgentní medicíny a pacientkám Porodnické a gynekologické kliniky. „Zakoupení dosud již osmnácti přístrojů a také reagencií pro Fakultní nemocnici Hradec Králové v hodnotě skoro 0,5 milionu korun pomohlo desítkám našich pacientů zlepšit kvalitu života i v domácích podmínkách. Jde především o vážně nemocné pacienty s krevním onemocněním, kteří i sami velmi oceňují každé vylepšení a zmírnění starostí s jejich kontrolami,řekl lékařský náměstek ředitele MUDr. Zdeněk Tušl z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Oddělení Urgentní medicíny a Porodnická a gynekologická klinika převzali ve středu 18. prosince 2013 od nadačního fondu AQUAPURA tři nové koagulátory včetně testovacích proužků v hodnotě přes 67 000 Kč, pomocí kterých budou lékaři moci velmi snadno a během pouhých 5 minut stanovit hodnoty INR krve. „Dosud jsme situaci řešili standardně cestou centrální laboratoře IV. Interní hematologické kliniky. I přes to, že vzorky od nás z Emergency mají vždy přednost, standardní laboratorní stanovení trvá kolem 60 minut. Jednoznačně očekávám časovou úsporu a možnost rychlejší reakce na patologické hodnoty,“ řekl MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS, primář oddělení Urgentní medicíny. Zjistit hodnoty INR krve potřebují až u desítky pacientů denně. „Standardní je hodnocení účinnosti léčby pomocí léků na ovlivnění krevní srážlivosti u akutně zhoršených chronických pacientů. Dále stav krevní srážlivosti potřebujeme znát například u závažných traumat a u pacientů s krvácením ze žaludečního vředu,“ upřesnil MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

Od roku 2014 rozšiřuje nadační fond AQUAPURA své aktivity také mimo Královéhradecký kraj. Jelikož je AQUAPURA v ČR jedinou neziskovou organizací, která se věnuje pomoci lidem s poruchami srážlivosti krve, rozhodli jsme se podpořit i další zdravotnická zařízení v České republice a oslovili jsme lékaře v Pardubickém a Jihomoravském kraji. Naši spolupráci velmi uvítali, což nás samozřejmě těší a jsme rádi, že budeme moci pomáhat mnoha dalším pacientům,“ řekl JUDr. Pavel Staněk, zakladatel nadačního fondu AQUAPURA a předseda správní rady. „Nadační fond AQUAPURA zároveň nadále pokračuje v podpoře Fakultní nemocnici Hradec Králové, která pro nadační fond vždy byla prioritou, a v příštím roce bychom rádi dovybavili například místní hematologickou laboratoř novými sety na monitorování účinnosti léků podávaných pacientům s tromboembolií,“ řekl odborný garant nadačního fondu AQUAPURA, hematolog doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Za soustavnou pomoc při péči o naše pacienty musím jménem fakultní nemocnice nadačnímu fondu AQAPURA velmi poděkovat. Spolupráce s nadačním fondem Pavla a Moniky Staňkových je dlouhodobá, příkladná a je jak odborníky fakultní nemocnice, tak i pacienty velmi kladně hodnocena,“ řekl lékařský náměstek ředitele MUDr. Zdeněk Tušl.

Nadační fond AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových pomáhá pacientům s tromboembolickou nemocí a hematologickým oddělením nemocnic. Mezi jeho další činnosti patří osvětové aktivity v oblasti tromboembolie, pomoc konkrétním pacientům hematologických oddělení a podpora dětí z dětských domovů či zařízení pečujících o handicapované děti. Pro více informací navštivte www.aquapura.cz, Facebook www.facebook.com/nfaquapura.

Co je tromboembolická nemoc

Porucha rovnováhy mezi tvorbou a likvidací drobných sraženin v krvi. Projevuje se trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která se může uvolnit do krevního řečiště, ucpat cévu a způsobit smrt. Kardiovaskulární nemoci, mezi které tromboembolie patří, jsou třetím nejčastějším důvodem úmrtí v ČR a rozvinutých zemích. Nejčastěji postihuje populaci v produktivním věku. V České republice má 5 až 10 % obyvatel některý z rizikových faktorů, který ho predisponuje ke vzniku žilní trombózy. Nově diagnostikovaných případů tromboembolické nemoci je v Královéhradeckém kraji přibližně kolem pěti set ročně. Jelikož je nemoc u mnoha pacientů získána dědičně, jsou ohroženy také děti, především v době dospívání. V západoevropských zemích a v zámoří je dokumentováno, že počet trombóz u dětí v období puberty a adolescence stoupá.

Prosíme, podpořte nadační fond AQUAPURA.

Sbírkový účet: 201 915 418 / 0600. 

Děkujeme Vám!