Homolka získala od dárců nový ultrasonograf pro neurochirurgii za 1,8 milionu korun

03 / 05 / 2016

Ve středu 4. května 2016 bude v Nemocnici Na Homolce slavnostně uveden do provozu nový ultrasonograf, zakoupený z prostředků Nadačního fondu Homolka. Dárci fondu na zakoupení přístroje věnovali částku 1,8 milionu korun. Přístroj bude sloužit neurochirurgii. Slavnostní setkání představitelů nemocnice Na Homolce, jejího neurochirurgického oddělení, Nadačního fondu Homolka a dárců je v plánu od 15.00 hodin.

 

„Dovolte poděkovat všem dárcům za podporu a otevřené srdce. Vím, že na firmy i jednotlivce směřuje hodně žádostí o finanční příspěvek, vím, že je někdy těžké rozhodnout se, komu říci ano a komu ne. Proto velmi děkuji, za podporu všem dárcům a za jejich ano našemu nadačnímu fondu,“ uvedla PhDr. Lenka Tomešová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Homolka.

 

Nově pořízeným přístrojem je specializovaný sonograf Flex Focus 800

Přístroj byl navržen pro účely chirurgických sálů. Má dotykovou obrazovku a dálkové ovládání, což umožňuje operatérovi nastavovat jeho parametry ze sterilní zóny. Součástí vybavení jsou unikátní neurochirurgické sondy (kraniotomická a návrtová) velmi malých rozměrů, jejichž použití vyžaduje jen naprosto minimální otvor v lebce.

 

„Pořízení neurosonografu posunulo naše možnosti léčení neurochirurgických pacientů zase o krok dále. Přestože rutinně operujeme s neuronavigací a využíváme intraoperační magnetickou rezonanci, které nám pomáhají stejně jako sonograf v přesné orientaci, sonografie má i proti těmto sofistikovaným metodám řadu nesporných a nenahraditelných výhod: Zaprvé je to metoda absolutně neinvazivní, časově nenáročná, a lze ji tedy libovolně podle potřeby opakovat, zadruhé vyšetření probíhá v reálném čase, takže jsme si jisti, že v daném okamžiku je informace absolutně přesná, a konečně zatřetí lze ji použít i v chirurgii páteře a míchy. Nový sonograf využijeme zejména k přesné lokalizaci a kontrole stupně resekce (odstranění tkáně) u mozkových nádorů a k lokalizaci a kontrole odstranění některých cévních malformací (tzv. kavernomů). Zcela nenahraditelný pak bude tento přístroj v chirurgické léčbě míšních nádorů,“ říká MUDr. Jan Klener, primář Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.

 

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce má v naší republice opravdu výjimečné postavení, a to nejen proto, že disponuje potřebným know how i nejmodernějšími technologiemi, umožňujícími řešit i nejsložitější neurochirurgická onemocnění na vysoké úrovni. O jeho odbornou prestiž se zasloužila především řada zdejších chirurgů, kteří odvádějí mimořádně kvalitní práci.

 

homolka.cz