FN Motol: Urologická klinika získala revoluční techniku pro testování karcinomu prostaty

15 / 10 / 2016

Ve čtvrtek byl zástupci Nadačního fondu Muži proti rakovině slavnostně předán do rukou přednosty urologické kliniky FN Motol Prof. MUDr. Marka Babjuka nový unikátní přístroj Toshiba Aplio 500 v hodnotě 2 285 690 korun.

 

Přístroj, který slouží ke zlepšení diagnostiky karcinomu prostaty, nejčastějšího nádoru českých mužů, byl zakoupen z výtěžku sbírky Movember. Toshiba Aplio 500 s navigační jednotkou Smart Fusion  patří k nejmodernějším ultrazvukovým přístrojům, který mimo jiných předností disponuje možnostmi precizního zobrazení prostaty pomocí transrektální sondy včetně detailního zobrazení krevních průtoků.

 

Karcinom prostaty je možné diagnostikovat pouze biopticky, avšak až 30% nádorů nemusí být biopsií zachyceno. V posledních letech se proto v? diagnostice nádorů prostaty začíná využívat multiparametrická magnetická rezonance. Zmiňovaný nový sonografický přístroj spolu s naváděcím systémem umožnuje tzv. fúzi obrazů z ?magnetické rezonance a transrektální sonografie včetně odběru cílených vzorků z? ložisek patrných pouze na magnetické rezonanci v? rámci běžně prováděné biopsie prostaty.

 

Urologické klinika FN Motol se tak stane teprve druhým pracovištěm v ?České republice, které v současnosti ?zmíněnou technologií disponuje. Tamní tým lékařů byl také v souvislosti s novou metodou testování speciálně proškolen na pracovištích v pražské Thomayerově nemocnici a také v berlínské Charité, které disponují obnobným vybavením.

 

Přístroj je rovněž součástí probíhajícího grantového výzkumného záměru o využití fúzní magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie pro detekci karcinomu prostaty. Dosavadní zkušenosti a výsledky nové metody byly již předneseny na českých i mezinárodních urologických fórech.