DOBRÝ ANDĚL: Chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky

11 / 02 / 2015

V České republice žije podle odhadu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL více než 2 500 rodin s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem vážné dlouhodobé nemoci dostaly do finanční tísně. Dobří andělé pomáhají více než 1600 z nich. Několik set dalších rodin pomoc potřebuje, ale nedostává se jim. A dokonce i rodina, která byla původně zdánlivě dobře zaopatřená, se po několika měsících s těžkým onemocněním ať už dítěte nebo živitele rodiny může snadno dostat do finanční tísně.

 

„DOBRÝ ANDĚL převážně podporuje rodiny s dětmi, kde má rodič nebo dítě onkologické onemocnění. 38 % z celkového počtu rodin představují onemocnění dětí, ve 27 % případů jsou onkologicky nemocní rodiče. Dalších 35 % tvoří děti s jinou závažnou nemocí jako je například nemoc motýlích křídel, cystická fibróza, těžká svalová dystrofie a další,“ vysvětluje Petr Sýkora, spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL.

 

U dětských pacientů a příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA výrazně převažují chlapci nad dívkami, což odpovídá skutečnosti, že chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky.   „Tak je to i v případě zhoubných nádorů, které jsou častěji diagnostikovány u chlapců,“ říká pan prof. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Naopak u dospělých příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA převládají v 71 % ženy. Tato skutečnost je způsobena dvěma vlivy. Ten první je čistě lékařský – u žen v mladším věku je výrazně častěji diagnostikováno onkologické onemocnění – zejména rakovina prsu. Druhý vliv je sociálně demografický - pokud onkologické onemocnění postihne matku samoživitelku, dostává se tato v naprosté většině případů velmi rychle do finanční tísně. Zhruba třetina rodin, kterým Dobří andělé pomáhají, jsou rodiny s maminkou samoživitelkou.

 

Bohužel v posledních 20 letech počet nekompletních rodin v Česku markantně vzrostl. Jedním z hlavních důvodů je kromě vysoké rozvodovosti (rozvádí se téměř polovina sezdaných párů) i vysoké procento primárně nesezdaných párů s dětmi. A toto riziko rozpadu bohužel ještě výrazně narůstá v případě vzniku závažného onemocnění, ať už u dítěte nebo u rodiče. Data Českého statického úřadu ukazují, že zatímco na počátku 90. let podíl dětí narozených neprovdaným ženám nepřesahoval 9% hranici, v roce 2012 takových dětí bylo již 43,4 %.

 

O pomoc Dobrých andělů musela zažádat také paní Michaela z Prahy, která vychovává dvě děti - Patrika (2008) a Giulii (2006). Před třemi lety jejímu čtyřletému synovi lékaři diagnostikovali leukémii, ihned musel podstoupit sérii chemoterapií. Jako průvodkyně pracující na živnostenský list musela svou práci ze dne na den ukončit a věnovat se malému pacientovi. Protože Patrikova léčba vyžadovala častý pobyt v nemocnici, musela zajistit péči o svou dceru. Částečně pomáhal její manžel, s kterým se právě rozváděla, babička, ale i placené hlídání. Paní Michaela se se svou dcerkou Giulii musela na čas rozdělit. V akutní fázi, která trvala tři čtvrtě roku, se téměř neviděli, aby její dcera neohrozila Patrika nákazou běžné virózy. Také domácí prostředí vyžadovalo úpravy, odstranit museli veškeré „lapače prachu“ jako jsou koberce, záclony, květiny, důležitý byl neustálý úklid a sterilizace povrchů. Kvůli oslabené imunitě nemohl Patrik také například cestovat městskou hromadnou dopravou.  Protože paní Michaela byla právě v rozvodovém řízení, jejím jediným příjmem se stala podpora v nezaměstnanosti. Od začátku léčby rodině pomáhají pravidelnými příspěvky Dobří andělé, kterým paní Michaela vzkazuje: „Je úžasné, že jsou lidé ochotni pomoci druhým. Léčba leukémie trvá dva roky a za tu dobu se člověk bez finanční pomoci dostane ekonomicky na úplné dno.“ Objevily se různé náklady spojené s léčbou - častá doprava do nemocnice (někdy i 2x denně), nízkobakteriální strava, doplatky na léky, vitamíny a zajištění péče o dalšího sourozence. V červnu 2014 byla Patrikova léčba ukončena, stále však musí být opatrný, neboť má oslabenou imunitu. Dobří andělé pomáhají rodinám až dva roky po ukončení léčby, aby se rodina mohla pomalu vrátit do „normálního“ života. „Po ukončení léčby jsem mohla začít částečně pracovat. A proto jsem se rozhodla, že pomoc Dobrých andělů přestaneme v únoru 2015 pobírat. Jakmile se nám bude dařit ještě lépe, i já se stanu Dobrým andělem,“ říká paní Michaela.

 

Přestože rodiny samoživitelek nebo samoživitelů jsou na tom v případě vážné nemoci hůře, často i v případě manželských párů není situace rodiny o mnoho příznivější. U 90 % příjemců pomoci Dobrého anděla se stává, že jeden z rodičů nemůže z důvodu péče o nemocné dítě dlouhodobě vykonávat zaměstnání. Jeden z rodičů tak musí zajistit péči o dalšího sourozence a postarat se o chod domácnosti, zatímco druhý tráví dlouhé měsíce v nemocnici s nemocným dítětem.

 

V České republice si stále více lidí uvědomuje, že je třeba takovým rodinám pomáhat. Mezi ně patří také Tania le Moigne,  ředitelka českého a slovenského Googlu: „Dobrým andělem jsem se rozhodla stát ze tří důvodů. Za prvé ten projekt mi dává obrovský smysl. Pomáhá konkrétním rodinám a rozděluje všechny peníze, které vybere, do posledního haléře. Druhý důvod jsou lidé, protože za každým dobrým projektem stojí dobří lidé. Petr Sýkora je pro mě člověk, kterého osobně znám a nesmírně si ho vážím, a který kolem toho projektu vybudoval výborný tým, kterému já maximálně důvěřuji. A třetí důvod je ten, že věřím, že v Čechách se najde spousta Dobrých andělů.“

 

Dobrým andělem se můžete stát i vy na www.dobryandel.cz.

 

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Příspěvky dárců – Dobrých andělů - rozděluje rodinám nemocných do posledního haléře®. Každý z nich vidí příběhy konkrétních rodin, kterým pomáhá. Do projektu je zapojeno více než 38 000 dárců - Dobrých andělů. Více na www.dobryandel.cz

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace