Cesta domů: Výběrové řízení na pozici ředitele!

Cesta domů: Výběrové řízení na pozici ředitele!
07 / 02 / 2018

Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní a sociální služby.

V Cestě domů pracují lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice a desítky dalších odborníků. Řídíme se mezinárodními standardy péče a vnitřními etickými kodexy. Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

Snažíme se, aby těžce nemocné děti a dospělí umírající v domácím prostředí měli dostupnou zdravotní péči a další potřebné služby. Snažíme se, aby se paliativní péče rozvíjela po celé České republice na všech úrovních zdravotnického systému. Novináři a novinářky jsou našimi partnery v šíření důležitých informací a příběhů mezi odbornou i laickou veřejnost.

 

www.cestadomu.cz