České Budějovice: Červený kříž vystavuje v nemocnici

11 / 02 / 2014

imgres-11Výstavní bannery umístěné v galerii českobudějovické nemocnice představují Český červený kříž a jeho praktickou činnost. Návštěvníci a pacienti nemocnice se s výstavou mohou seznámit do konce března.

Historii a současnost Českého červeného kříže a práci jeho členů v regionu zachycuje dvouměsíční výstava, kterou lze zhlédnout od začátku února v galerii českobudějovické nemocnice v jejím vstupním terminálu. „Ukazujeme zde nejen minulost a současnost Českého červeného kříže a Červeného půlměsíce, ale také naši praktickou činnost. Zájemci uvidí dokumenty o výuce a poskytování první pomoci, prezentujeme nábory a oceňování bezplatných dárců krve a připomínáme i naše úkoly v oblasti krizové připravenosti,“ uvádí ředitelka českobudějovického Oblastního spolku Českého červeného kříže Hana Vacovská. Výsledky své činnosti představuje také Agentura domácí péče Českého červeného kříže Alice, která poskytuje klientům pečovatelskou službu i ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí.

Nedílnou součástí výstavy jsou praktické ukázky činnosti členů Českého červeného kříže. Zájemci o tyto aktivity dostanou příležitost v prostorách vstupního terminálu hned dvakrát. První akce je připravena na 20. února, kdy od osmi do čtrnácti hodin budou k vidění ukázky poskytování moderní první pomoci, měření krevního tlaku a dalších aktivit českého červeného kříže. Obdobná akce se uskuteční také v březnu, přesný termín dosud není znám.

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region.

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2135 dětí.

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních šest let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,1 miliardy korun.

Zdroj: nemcb.cz

cck_150X117