Ústí nad Labem: Krajská zdravotní obdrží pro novorozence monitory dechu od Nadace Křižovatka

16 / 06 / 2016

Čtyřicet jedna nových Apnea monitorů v celkové hodnotě 121 770 Kč získá Krajská zdravotní, a. s., od Nadace Křižovatka pro Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z., Novorozenecké oddělení, Oddělení dětské chirurgie a Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Teplice, o. z., a Dětské oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Monitor dechu umístěný v postýlce kontroluje u dětí do věku jednoho roku dýchání a je osvědčenou prevencí proti syndromu náhlého úmrtí u novorozenců a kojenců.

 

Slavnostní předání proběhnou 21. a 22. června 2016 v úterý 21. června, od 9:30 hodin, v zasedací místnosti Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), pavilon „D2“, 3. podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem. Předání monitorů dechu proběhne za účasti MUDr. Petra Jance, MHA, primáře Novorozeneckého oddělení MNUL, Marie Sahulové, staniční sestry Dětské kliniky MNUL, Mgr. Bc. Michaely Rothové, vrchní sestry Oddělení dětské chirurgie MNUL a dalších zástupců oddělení.

 

od 11:30 hodin, v zasedací místnosti ředitelství Krajské zdravotní, a. s, - Nemocnice Děčín, o. z., budova „J“, přízemí, U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II. Monitory dechu převezme od Nadace Křižovatka MUDr. Milan Pánek, primář Dětského oddělení Nemocnice Děčín, o. z., a Helena Šafaříková, vrchní sestra Dětského oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

 

od 14:00 hodin, v prostorách školky Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s, - Nemocnice Teplice, o. z., budova „J“, 1. podlaží, Duchcovská 53, 415 29, Teplice. Předání monitorů dechu proběhne za účasti MUDr. Jaroslava Procházky, primáře Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., a Kamily Tetřevové, vrchní sestry Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

 

ve středu 22. června, od 11:30 hodin, v zasedací místnosti vzdělávacího centra Krajské zdravotní, a. s, - Nemocnice Chomutov, o. z., budova „D“, dostavba, 5. podlaží, Kochova 1185, 430 12, Chomutov.

 

Monitory dechu převezme od Nadace Křižovatka MUDr. Tomáš Baumrt, zástupce primáře Dětského oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., a Dana Chalupová, vrchní sestra Dětského oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

 

kzcr.eu