Asociace/Instituce/Spolky

Asociace, veřejné instituce, profesní spolky, neziskové organizace a zájmové skupiny, podporující rozvoj prevence, kvality a kontroly ošetřování, následné a dlouhodobé péče, sdílené léčby, pracovní i společenskou činnost lékařů a zdravotníků, ochranu práv pacientů a korektní komunikaci v oblasti zdravotnictví, legislativy a vzdělávání. 

www.mzcr.cz

www.cls.cz

www.akupunktura.cz

https://pacientskaakademie.cz

 https://www.cls.cz/spolecnosti-a-spolky-lekaru/spolecnost-pro-studium-a-lecbu-bolesti-108

https://www.hospital-bn.cz/pro-pacienty/ombudsman

www.pacientskaakademie.cz

asociace