Viktor Kryštůfek: Doktor z Páté Avenue

Viktor Kryštůfek: Doktor z Páté Avenue
foto: www.tcmrevue.cz/Dr. Viktor Kryštůfek
08 / 12 / 2022

Viktor Kryštůfek je v jistém smyslu symbolem zařazení akupunktury i dalších metod tradiční medicíny v systému zdravotní péče – osobnostně, profesně i akademicky. Narodil se v Česku, desítky let žije v USA.

Ovládá oba jazyky (češtinu a angličtinu) i v jejich vztahu k odborné používané čínštině. S pacienty hovoří v Praze i New Yorku v poloze rodilého mluvčího, empaticky a zkušeně. Propojuje špičkové studium, praxi na zaoceánské lodi i z denního ošetřování klientů na vlastní klinice. Jako prezident ASNY (Akupunkturistická společnost státu New York), vrcholové odborné společnosti, posiloval legislativu a komfortní prostředí pro využívání těchto léčebných metod pro pacienty i lékaře. Při misích v Praze působí jako odborný expert v Centru sdílené péče.

Viktor Kryštůfek / www.tcmrevue.cz

Jak vypadá váš příběh? Doktor akupunkturista, původem z Česka, dlouhodobě působící v New Yorku, to není úplně obvyklá kariéra…

To máte pravdu. Každý český emigrant má svůj příběh, a ten můj je opravdu trochu neobvyklý. Prahu jsem opustil v roce 1997 jako PR agent pro Disney a v USA pak pracoval pro další firmy, Clarins nebo Sothebys.

O akupunktuře jsem se dozvěděl až později, od sestry, která ji úspěšně podstoupila po autonehodě. Změnilo mi to celý život. Teď se snažím změnit životy mým pacientům, ale především veřejné mínění v politických a lékařských kruzích nejen v New Yorku. Loni jsem dokončil pátý rok mé akupunkturní advokacie, a také završil prezidentský mandát pro Acupuncture Society of New York (ASNY). Takže český emigrant původem z malého moravského městečka vedl akupunkturní svět v USA po několik let. Dokonce se nám podařilo sjednotit akupunkturní spolky, rozdělené kulturou a demografií, pod jednu velkou profesní střechu Americkou asociaci akupunkturistů (ASAcu.org), kde jsem dva roky reprezentoval stát New York.

Viktor Kryštůfek / www.tcmrevue.cz

Kdy jste se tedy definitivně rozhodl věnovat se akupunktuře a metodám, kterým se u nás dost nepřesně říká alternativní?

V Americe používáme termín „integrativní“, a já velice rád pracuji s označením „tradiční medicína. Snažím se nepoužívat slovo „čínská“. Kdybychom neupálili naše babičky kořenářky za čarodějnictví, užívali bychom tradiční medicínu po celém světě. Poslední dobou sleduji rozdělování na západní a východní medicínu, ale z důvodů integrace se snažím prosazovat pojmy „alopatická“ a „tradiční“. Přímo akupunkturou se zabývám od roku 2008. Vlastní kliniku provozuji na 5th Avenue v New Yorku od 2014.

Jakými školami jste prošel, které na vás měly největší vliv?

Školu akupunktury mám jednu, ale různé obory akupunktury jsem prošel snad všechny. Začal jsem TCM, pak japonskou, korejskou, školu pěti elementů, ezoterickou a moderní „Trigger Points. Moje Pacific College of Oriental Medicine se později přejmenovala na Pacific College of Health and Science a získala akreditaci WASC (Western Association of Schools and Colleges). Tak se dostala na úroveň předních amerických univerzit, jako je například UC Berkeley Stanford nebo UCLA v Kalifornii.

V jaké pozici jsou tyto metody v USA?

TCM je v USA podskupinou akupunktury, která je jednou z nejnovějších efektivních metod vlékařství. Má nejmenší vedlejší účinky a je uznávaná především na léčbu různých druhů bolesti. Doporučuji zadat si pojmy akupunktura a lékařská diagnóza na internetových stránkách www.medline.com, což je největší databáze lékařských výzkumů. I když je (třeba) téměř 50% studií řekněme zavádějicich/zaujatých (úvahových), pořád tam najdeme spousty informací pro lékaře a výzkumníky, kteří se o akupunktuře chtějí víc dozvědět. Poukazem na  stránky Medline.com chci zůstat profesionálně objektivní, ale osobně věřím, že nejlepší akademické informace najde zájemce o akupunkturu na NCCAOM.com/research. To je Národní akreditační komora orientální medicíny a má zatím nejlepší databázi moderních akupunkturních výzkumů a postupů.

Je pro vás v TCM dominantní přístup čínský? Myslíte si, že postupy, užívané v Japonsku, Indii a podobně jsou stejně účinné, nebo jde o lokální varianty téhož?

V tradiční medicíně má demograficky vše svoje místo. Děkuji Číně a Indii za to, že nenechali pramen tradiční medicíny vyschnout, ale přrovnatelnépostupy k TCM  najdeme i u některých šamanů v Jižní Americe, Africe, u Aboriginců v Austrálii. V Evropě máme jen pár herbářských rukopisů, ale určitě bychom taky něco přirovnatelného nalezli. Historie je napsána vítězi, mezi kterými akupunkturisté a herbalisté bohužel nebyli. Nicméně pravda vždy vítězí – tak se teď těšíme velkému obrození tradiční medicíny a rozsáhlé renesanci návratu k přírodě.

Studoval jste v Číně, čerpal jste z čínských zdrojů?

Čínské klasické texty tvořily základ našeho studia v Pacific College. Spousta jich byla přeložena do angličtiny, ale já vnímám jako květnatější překlady francouzské. Jeden můj kolega shromáždil všechny publikace povinné četby. Byl to krásný sloup, vysoký skoro dva a půl metru. My jsme na škole měli možnost každý semestr do Číny jet. Já jsem ale trávil drahocenný čas mezi semestry s rodinou v Evropě.

Jaké školy TCM a alternativ působí v USA?

Pacific College of Health and Science je největší v USA. Máme tři kampusy, v New Yorku, Chicagu a San Diegu. Dále je tu asi deset dalších škol s doktorským studiem akupunktury, všechny akreditované na univerzitním stupni soudobého moderního lékařského vzdělání. Jsou uvedeny v rejstříku NCCAOM.

Jak byste vyhodnotil pozici TCM a klasické euroatlantické medicíny ve světě?

Ke zkratce TCM mám nemalé politické a profesionální připomínky. Pokud se ale bavíme o pozici Východní a Západní medicíny, nebo lépe řečeno o pozici tradiční a alopatické medicíny, je jedinou cestou do budoucnosti používat obě dvě, tak jako pravou a levou ruku jednoho těla. Obě mají v našem moderním zdravotnictví místo a vzdělaný lékař i pacient velice dobře vědí, že každá má svoje předností i omezení.

Máte osobní profesní zkušenosti, kde, zda a jak podporují rozvoj TCM například WHO a ostatní zdravotnické instituce?

Na mých osobních webových stránkách a vizitkách uvádím, že WHO a NIH (Národní institut zdravotnictví USA) potvrzují efektivitu akupunkturní léčby pro více než 100 onemocnění nebo zdravotních stavů. Výše uvedené tvrzení je doloženo moderními studiemi a statistickými podklady.Toto tvrzení potvrzují i studijní podklady, zaměřené na statistiku.WHO vydala před časem brožuru, doporučující všem členským státům zavést TCM a akupunkturu do svých regionálních a národních zdravotnických systémů. Akupunkturní vzdělání je v USA na univerzitní úrovni a jakákoliv fakultní nemocnice má toto oddělení nebo přiděleného odborníka a ty největší zdravotní pojišťovny tuto terapii běžně proplácejí.

Je pro klienty v USA, případně především u vás v New Yorku, nabídka této péče dostupná, přitažlivá?

V celé Americe máme více než 50 000 akupunkturistů, z toho jich desetina, tedy přes 5000, pracuje v New Yorku. Největší koncentrace je samozřejmě na Manhattanu kolem Union Square. Tam v přepočtu na obyvatele je jich dokonce místy více než v čínských čtvrtích. Mám kliniku v Midtown, dva bloky od Empire State Building, tak mám většinou pacienty z okolí, kteří tam bydlí nebo pracují. Na Manhattanu sídlí spousta firem, které nabízejí luxusní plány zdravotní pojištění s velice dobrým hodnocením akupunktury. Další skupina klientů využívá FSA, formu flexibilního spořícího účtu, jiní využívají tyto formy péče pro prevenci po celý rok jako samoplátci. Velký zájem a význam má akupunktura pro ženy, které mají problém s otěhotněním, ale největší skupinou pacientů jsou ti s bolestmi, kde akupunktura nabízí hodnotné a měřitelné výsledky. 

Jsou tyto metody součástí veřejného zdravotního pojištění?

Jak jsem již zmínil, spousta pojišťoven akupunkturu proplácí. Aktuálně máme několik úhradových kódů na akupunkturu, akupunkturu s elektrickou stimulací, případně infračervenou, dále masáže, baňkování, terapeutická cvičení a pár dalších. Liší se to stát od státu. Ve federálním měřítku se ale rýsuje významná změna. Senátorka Judy Chu připravila nový zákon, díky kterému se akupunktura dostává do celonárodního systému lékařské péče. Přínos tohoto zákona podporují významné profesní skupiny, jako zdravotní sestry, armáda nebo senioři.

 

Dr. Viktor Kryštůfek při návštěvách ČR úzce spolupracuje s EUROCENTER TCM Praha. Cíle jsou velmi podobné – posílit legislativu, komunikaci a využití metod, známých a užívaných po celém světě. Euro-atlantické pojetí historických čínských a dalších asijských metod má své opodstatnění i praxi. Výměna informací, dat a zkušeností v Evropě pomůže vytvořit funkční prostor pro sdílení metod západní i východní medicíny.

 

Autor: JAN HOVORKA

Foto: Archiv V.K.

Dům RADOST / www.hospitalin.cz

CENTRUM SDÍLENÉ PÉČE

Dům RADOST

Nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

Objednejte se na 773238008 nebo mail

 

Tagy článku