ÚSTECKÝ KRAJ: Primářem oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice se stal MUDr. Jakub Malý

ÚSTECKÝ KRAJ: Primářem oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice se stal MUDr. Jakub Malý
foto: www.kzcr.eu/Oddělení sportovní medicíny
17 / 05 / 2022

Oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici se zabývá všestrannou péčí o sportovce všech věkových kategorií a výkonnostních skupin, ale nejen o ně. Služby tohoto oddělení pravidelně využívá několik tisíc sportovců nejen z Ústecka.

Personál se zde stará také o řadu vrcholových sportovců včetně několika olympioniků a dokonce i paralympionika. Od března letošního roku oddělení vede MUDr. Jakub Malý. Ten by rád dále rozvíjel spolupráci s kolegy z kliniky úrazové chirurgie, zřídil místnost pohybové aktivity či spustil osvětu společnosti v důležitosti pohybu.

Pane primáři, co je vlastně sportovní medicína a čím se zabývá?

U většiny pracovišť by se mohlo dát rovnítko mezi pojmy sportovní medicína a tělovýchovné lékařství (TVL), které je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno nebo zhoršeno a dotýká se celého lidského organismu, proto je tělovýchovné lékařství interdisciplinárním oborem spolupracujícím s jinými lékařskými obory. Nedílnou součástí oboru je preventivní, diagnostická a léčebná péče o osoby provádějící tělesnou výchovu a sport. Pro jiné obory poskytuje TVL konziliární služby u nemocných a rizikových osob.

Jaká jsou specifika oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici? Proč by lidé měli chodit právě k vám?

Specifikem je hlavně komplexní pojetí. Našemu oddělení právě nemůžete dát rovnítko s tělovýchovným lékařstvím z důvodu poskytování traumatologicko-ortopedické péče. Naše oddělení se zabývá všestrannou péčí o sportovce všech věkových kategorií, výkonnostních skupin a nejen o ně. Od „hobíků“, až po vrcholové sportovce na klubové a reprezentační úrovni. Od žáčků až po veterány. Objednat lze různé úrovně zátěžových testů, od základního klidového EKG, zátěžového EKG, spiroergometrického vyšetření,… Tato vyšetření provádí vždy lékař s praxí z Tělovýchovného lékařství, takže součástí je celková prohlídka a zhodnocení zdatnosti v rámci populace v dané věkové kategorii. Lékařská zpráva slouží jako posudek zdravotní způsobilosti. Z výsledků spiroergometrie a hodnot hladin laktátu se určují aerobní a anaerobní prahy, které poté slouží k zefektivnění tréninku určením ideální tepové frekvence při zátěži. Z toho důvodu k nám chodí velké množství sportovců, kteří nepotřebují zdravotní posudek, ale chtějí znát své limity a posouvat je. Zakládáme si na pečlivém vyšetření, protože jen tak dokážeme snižovat skrytá rizika, která jsou bohužel dobře známá z medií. Kromě zátěžových testů je součástí oddělení traumatologicko-ortopedická péče, kde se věnujeme diagnostice a navazující konzervativní a operační léčbě všech akutních i chronických úrazů ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a svolením přednosty této kliniky MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D. Operační péče je plně zaručena s hospitalizací na klinice úrazové chirurgie, veškerá možná diagnostika je součástí Masarykovy nemocnice. Doménou je hlavně artroskopické operační řešení bolestí a úrazů kloubů za použití nejmodernějších implantátů a postupů.

Kolik lidí čítá personál vašeho oddělení?

Naše oddělení se neřadí mezi velká pracoviště, jsme spíše menší kamarádský kolektiv. Celkově sportovní preventivní prohlídky provádí čtyři lékaři, kde máme zastoupené odbornosti kardiologie, dětské lékařství, rehabilitace a traumatologie. V traumatologicko-ortopedické ambulanci pracují tři lékaři. Chod oddělení by samozřejmě nemohl fungovat bez tří sester, které jsou plně vyškolené v obsluze ergometru a spirometrie.

Primářem tohoto oddělení jste od března letošního roku. S čím jste na tuto pozici nastupoval a jaké jsou vaše cíle a plány?

Oddělení, na kterém jsem již částečně pracoval, jsem převzal od primáře MUDr. Pavla Neckaře, jenž ho zde vybudoval „na zelené louce“.  V minulosti zde sice oddělení tělovýchovného lékařství bylo, ale zaniklo. Právě primář Neckař zde zavedl tu myšlenku komplexní péče o sportovce jak stran preventivních prohlídek a zátěžových testů, tak operační léčby, která je v republikovém měřítku ojedinělá. Doplnil jsem si nadstavbovou atestaci z tělovýchovného lékařství a vzhledem k tomu, že původně pocházím a byl jsem vychován na klinice úrazové chirurgie, kde stále i působím, mohu pokračovat v zavedené péči ve spolupráci s kolegy z traumatologie a dále ji rozvíjet. Do budoucna bych zde chtěl po vzoru pracoviště Nemocnice Motol místnost pohybové aktivity. Za prvé by sportovcům sloužila při dlouhodobém a plánovaném tréninku na chytrých cyklistických trenažerech a zvyšování jejich kondice. Za druhé by sloužila pacientům, kteří by vstupně prošli zátěžovým vyšetřením a následně by dle výsledků vhodně zvolená míra pohybové aktivity sloužila jako lék v primární či sekundární prevenci civilizačních chorob, typicky redukci váhy. Dalším cílem je osvěta společnosti v důležitosti pohybu. Když budeme brát pohyb jako lék, tak má ideální parametry. Je levný, dostupný, má minimum kontraindikací, žádné nežádoucí účinky, ovlivňuje pozitivně mnoho orgánových soustav a působí preventivně i léčebně hlavně v boji se sedavým způsobem života a nemocí z toho plynoucích.

Oddělení sportovní medicíny se ale zdaleka nestará jen o sportovce, že?

Ano, máte pravdu. Sice převážná část zátěžových vyšetření se týká sportovců na klubové úrovni, anebo studentů při posouzení schopnosti studia na vysoké škole se zaměřením na sport. Staráme se ale i o „tatíky a mamky“, kteří typicky v mládežnických letech aktivně a velice často vrcholově provozovali různé druhy sportu. Poté jim do života vstoupila například vysoká škola, zaměstnání, životní láska s dětmi a ubyl jim čas na aktivní pohyb. Po 20 letech a 20 kilech navíc, když už mají opět více času a peněz, tak by se chtěli vrátit do původní formy. Nakoupí si značkové vybavení, karbonovou silničku, dres s oblíbeným týmem a začnou do toho naplno šlapat jako kdysi. Tady bychom do toho měli vstoupit, posoudit schopnost a míru zátěže, která je bezpečná a vhodná, vyloučit možné potíže v kardiorespiračním systémem a pomoci se vrátit do původní formy. Těchto lidí je menšina, to považuji za velkou chybu a do budoucna doufám, že se to změní.

Jak mají postupovat lidé, kteří by k vám chtěli přijít na vyšetření nebo na testy?

Velká část pacientů k nám dochází po prvotním ošetření z Emergency po akutním úrazu, jak již ze sportu, tak jiné činnosti související s poraněním svalů, šlach a kloubů. Ti mají již cestu danou z lékařské zprávy. Další možností je se k nám telefonicky objednat na telefonním čísle 477 113 020, kde telefon zvedne ochotná a milá sestřička, vyslechne si problém a pacienta objedná buď do ambulance traumatologicko-ortopedické, nebo ambulance tělovýchovného lékařství k zajištění zátěžové prohlídky. Oddělení sportovní medicíny najdou zájemci v budově T, která se nachází v dolní části areálu Masarykovy nemocnice.

___________________________

Primář Oddělení sportovní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jakub Malý

Vystudoval gymnázium Jateční a v roce 2012 po 6 letech zakončil studium medicíny na 3. LF v Praze. Jako absolvent nastoupil na kliniku všeobecné chirurgie, z které záhy přestoupil na kliniku úrazové chirurgie. Zde se dále vzdělával a postupně se více zaměřoval na artroskopické ošetření poranění kloubů. Postupně absolvoval artroskopické kurzy v Čechách, v Mnichově a Rotterdamu. V roce 2018 složil atestaci z traumatologie. Poté se zaměřil na vyšetřování sportovní zátěže v rámci tělovýchovného lékařství, ze kterého složil druhou atestaci v roce 2021. Od 1. 3. 2022 se stal primářem oddělení sportovní medicíny. Ve volném čase jezdí na kole a plánuje návrat ke sportovnímu lezení. Je ženatý, má dva syny a dceru.

www.kzcr.eu

Tagy článku