Tradiční čínská medicína: 5000 let stará novinka

03 / 06 / 2015

Česká medicína, obrazně a vícevýznamově řečeno, vstupuje do historie. Díky dohodnuté mezivládní a dlouhodobé spolupráci budou v Česku působit čínští lékaři-odborníci na Tradiční čínskou medicínu. Je to terminus technicus, dlouhá tisíciletí užívaná, zkoumaná a ověřovaná metoda je rovnocennou součástí zdravotního systému v Číně, ale pozvolna proniká i do dalších zemí, nejen Evropské unie.

 

U nás je hlavním partnerem pro čínské experty, a taky garantem dalšího vývoje, Fakultní nemocnice Hradec Králové. O projektu jsme hovořili s jejím ředitelem, prof. MUDr. Romanem Prymulou.

 

MUDr. Roman Prymula

  

V čem si myslíte, že může především prospět tradiččínská medicína pacientům „středoevropského typu“?

Principy tradiční čínské medicíny jsou známé několik tisíc let.  Není to tedy něco, co by bylo založeno na šarlatánství, jak někteří s oblibou říkají. Skutečná tradiční čínská medicína (dále TČM, pozn. red.) má co nabídnout. My netvrdíme, že nahradí medicínu západní, ale předpokládáme medicínu s touto komplementární. V oblastech, kde již jsou prokazatelné výsledky, lze kombinovat západní přístup s přístupem východním. Protože nově zřizované pracoviště bude na půdě fakultní nemocnice, tak každého pacienta provedeme i vyšetřením medicíny západní.

 

Jaký je tedy současný koncept budování kliniky TČM ve vaší gesci? Jste vlastně vrcholný orgán, který nově zaváděné metody zastřešuje.

Postupujeme komplexně. Vzniknou tři nezávislé, nebo téměř nezávislé, projekty. Ten první je otevření centra tradiční čínské medicíny v Léčebných lázních Bohdaneč, ve spolupráci právě s lázněmi. Tam chceme poskytovat základní ambulantní péči, péči pro lázeňské hosty; to je projekt, který se časově mírně odsouvá a bude zahájen až k 1. 9. 2015,.

To dominantní, co nyní řešíme, je tuzemská legislativa, která  úplně neumožňuje poskytování TČM v našich podmínkách. V současnosti jsme schopni toto provozovat jenom zatím na velmi krátkodobých  pobytech a za garance českých lékařů. Zatím totiž neexistuje možnost, jak tady umožnit lékaři nebo profesoru TČM vykonávat samostatně praxi. Vede to až k takovým paradoxům, že náš lékař, který vystuduje medicínu a má třeba tříměsíční, nebo i kratší kurz akupunktury, tak je plně oprávněn tady poskytovat TČM téměř v celém rozsahu, a profesor, který vystuduje kombinované studium v Číně, tedy má část studia západní medicíny, část východní,  20 let praxe i postragudální vzdělání v TČM, nesplňuje nostrifikaci vzdělávání medicínského, a tak vlastně není oprávněn péči poskytnout.

 

Bude možné tyto komplikace vyřešit, zajistit jak čínské, tak postupněčeské experty formou vzdělání a úprav legislativy?

To je vlastně už další náš krok. Podepsali jsme s naším hlavní partnerem v Šanghaji projekt, který se týká otevření centra vědeckého v TČM ve Fakultní nemocnici  Hradec Králové.  Toto centrum by mělo umožnit provádět vědecké projekty na bázi naprosto regulérní legislativy tuzemské, a také po stránce etické, z hlediska podmínek Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tedy v rámci veškerých náležitostí, které potřebujeme.

 

V rámci tohoto projektu už 17. června přivítáme první dva čínské profesory a chceme zde rozvíjet dva navazující projekty.

Ten první se týká léčby roztroušené sklerózy, kde chceme klasickým způsobem porovnávat mezi sebou skupinu, která bude léčena západním způsobem - medikamentózně, a skupinu léenou východním způsobem. Chceme prostě zmapovat, jaké budou rozdíly v léčbě z hlediska dlouhodobých dopadů.

Ten druhý projekt by měl být orientován na kliniku onkologickou a na léčbu maligních onemocnění tak, že bychom chtěli ukázat možnost umírnění bolesti a porovnávání medikamentózního ovlivnění a eventuálního ovlivnění akupunkturou, případně dalšími metodami.  Na základě evidence-based medicíny chceme tak trochu zavřít ústa škarohlídům, kteří tvrdí, že TČM nemá naprosto žádný vědecký základ a je to šarlatánství.  Ukážeme, že prostě tam nějaká logika existuje.

A konečně připravíme projekt otevření centra klinické medicíny, kliniky TČM, v Hradci Králové.  Je dlouhodobější, v Číně jsme dlouho jednali o získání strategického investora, protože  jako státní nemocnice si nemůžeme dovolit vynaložit jakékoli prostředky z léčby nebo jiných zdrojů,  nebo z pojišťoven na to, abychom stavěli nějaké budovy, které přímo s klasickou léčbou nesouvisejí. Investor přichází zřejmě ze státní úrovně, aby zafinancoval stavbu kliniky zhruba v částce 10 miliónů Euro.

 

Setkáváte se víc s kritikou nebo podporou záměru budovat nejen kliniku, ale celý tenhle projekt u nás?

Tady je poměrně polarizovaná společnost, kdy část lidí novou metodu vyloženě vítá, část se ji snaží nějakým způsobem potřít. Já musím říci, že se více setkávám paradoxně s podporou, ale určitě tady dříme řada lidí, kteří to nevidí rádi, ale do očí to neřeknou. Myslím si, že podpora je v tuhle chvíli  poměrně slušná, takovou TČM v české zemi nikdy neměla, a to jak z nejvyšších politických kruhů, tak z ministerstva, z parlamentu… Myslím si, že pokud se nám to nepodaří nějakým způsobem prosadit v tuto chvíli, tak už asi nikdy.

 

Uvažujete o tom, že byste vysílali mladé lékaře na nějaké stáže nebo na studium přímo do Šanghaje nebo někam do Číny?

Určitě ano, nám už teď nabízejí možnost studijních pobytů na jejich vysokých školách a univerzitách, jednak  provincie Hu-nan, v Šanghaji, takže máme kam zájemce poslat. Trochu je problém, že zatím nemáme dost těch, které bychom tam poslat mohli. Podle stávající legislativy tito lidé musí být lékaři, a když někdo vystuduje za šest let medicínu, tak se mu úplně nechce jít studovat další třeba čtyři roky. To totiž není o nějakých krátkodobých kurzech, ale pokud bychom chtěli opravdu plně erudované odborníky, tak by to znamenalo studium nepoměrně delší. Získat  jedince, kteří se nacházejí v oblasti kombinované západní a TČM ještě není tak problematické, ale získat někoho, kdo by na další čtyři roky odjel do Číny a studoval tam, to se nám zatím úplně nepodařilo. Takže hledáme.

 

A kde se můžou ti zájemci přihlásit?

Samozřejmě u nás, tedy na sekretariátu FN v Hradci Králové, my máme paradoxně nabídky už velmi erudovaných jedinců, třeba z USA, kde vykonávají praxi v tomto oboru. Je to například dáma, která kdysi emigrovala z ČR, vystudovala právě tento obor a v USA se zabývá tradiční čínskou medicínou, má licenci a naprosto veřejně tyto služby poskytuje. Chtěla by se vrátit do Čech, tak jestli bychom my o ni měli zájem. Máme víc lidí, kteří jsou ochotni do toho procesu nastoupit a dominantně chceme, aby tam byli zejména experti čínští. Je ale jasné, že to nemohou být jenom oni, a že by tam měla být poměrně významná skupina i tuzemských odborníků.

 

Když už jste to načal, je TČM využívaná i v dalších zemích EU, a jak?

JIstěže, tvrdí se, že jsou země, které mají podporu třeba 50%, třeba Švýcarsko. A jsou země, kde už  je alespoň částečně tento model legalizován.   Na druhou stranu - je třeba si uvědomit, že EU se příliš vstřícně k TČM nestaví, zejména z hlediska herbálních produktů. Přesněji,  pokud herbální produkt tady už není registrován, a to je naprostá minorita, tak oni vyžadují, aby se tady používal minimálně 15 let. Pokud se v tuto chvíli nepoužívá 15 let, tak jeho cesta je poměrně obtížně realizovatelná v oficiálním schvalovacím režimu.  De facto by musely být prováděny různé nákladné klinické studie, což není možné. Takže alternativní cesta je taková, po které samozřejmě řada zemí  jde, že jsou tyto produkty registrovány jako potravinové doplňky, čajové směsi a podobně, takže část nepochybně bude touto cestou legalizována i v České republice.

 

Je TČM využívaná v dalších zemích EU?

V podstatě se dá říci, že takovou vzorovou zemí pro nás je Německo. Byli jsme se podívat v lázních Bad Kötzting, což je těsně za hranicemi. Tam je velká klinika TČM, která vznikla asi před dvaceti lety a prošla podobnými porodními bolestmi, protože ani v Německu to nešlo úplně legálně provozovat. Vlastní činnost také vlastně zahájili na bázi vědecké, prováděli některé programy a ve finále se jim podařilo dohodnout s bavorským parlamentem,  že jim vydal licenci k provozování TČM, která je omezena na Bavorsko. Mohou ale pečovat o jakéhokoli pacienta z celého Německa.  Jsou svým způsobem vázáni k poskytování jen na té klinice, kde jsou, nemohou nikam mimo Bavorsko. Pacientů je tam ale celá řada, součástí té kliniky je poměrně velký hotel a z celého Německa tam přijíždějí na léčení.

 

Co je pro vás v tomhle procesu a v této fázi nejproblematičtější? Legislativa, jazyk, definice metod, nástroje na hodnocení výsledků, objektivní diagnostika, s čím máte největší komplikace?

Těch je celá řada! Každý projekt vzniká v porodních bolestech, tím větších, čím jde o záležitosti méně tradiční. TČM v Čechách úplně silnou pozici nemá. My tady samozřejmě máme řadu specialistů a někteří z nich jsou velmi kvalitní, poskytují různé procedury v TČM, ale je to spíš na okraji a ne úplně objektivně legální. Aktuálně je vlastně v systému legalizována jenom část akupunkturistická, ty ostatní záležitosti už prakticky ne. To je zásadní problém, řešit především legislativu už v úvodní fázi.  Chceme alespoň určitou změnou té stávající se dopracovat toho, aby tito lidé alespoň v experimentálním módu mohli poskytovat péči.

Samozřejmě nechceme vypustit v žádném případě džina z láhve a umožnit, aby sem přijížděli nekvalifikovaní jedinci. Dohlédneme, aby to byli  lidé, kteří mají čínskou licenci, tam splňují naprosto veškeré parametry a mají vysokoškolské vzdělání našeho typu, kombinované západně medicínské a východně medicínské, případně specializacI V TČM jako takové.

 

Budou úkony a další náklady hradit zdravotní pojišťovny?

My jsme zatím vypracovali zmíněný pilotní projekt, který chceme vázat pouze k péči lůžkové, takže to bude z hlediska nákladů skutečně velmi minoritní záležitost. Chceme ukázat, že v tom systému je možno nalézt takové procedury, které se dají harmonizovat, kde je možno vidět nějaký efekt, abychom viděli, jestli to má nebo nemá smysl.

 

Máte ze strany VZP nebo dalších pojišťoven reakci?

My jsem zatím jednali jenom s VZP a máme přislib, že s námi budou na toto téma hovořit, ale jak jsem zmínil, aktuálně se jedná o skutečně malý pilot.