Srdan Matić, ředitel české kanceláře WHO: COVID-19? Buďte zodpovědní a rozumní

Srdan Matić, ředitel české kanceláře WHO: COVID-19? Buďte zodpovědní a rozumní
foto: who.int/Srdan Matić, ředitel české kanceláře WHO
12 / 09 / 2020

Testy, přehledy, roušky, ale i demonstrace, strach a konflikty. Nezvyklá, místy kritická situace zasáhla celý svět. V posledních dnes loňského roku potvrdila Světová zdravotnická organizace (WHO) po konzultaci s čínskými lékaři i dalšími experty, že jde o pandemii. Jakou roli má tato organizace v globálním měřítku? Odpovídá Srdan Matić, ředitel české kanceláře WHO:

Lze porovnat pandemii COVID-19 s podobnými epidemiemi, třeba jen za posledních sto let?

Pandemie Covid-19 není první pandemií respiračního onemocnění od počátku 20. století. Tou poslední byla chřipková pandemie H1N1 v roce 2009. Tehdy došlo k téměř 300 000 odhadovaným úmrtím ve všech koutech světa, ale nakonec se ukázalo, že to nebude závažnější než sezónní chřipka. V minulém století proběhlo několik chřipkových pandemií.  Nejznámější byla v letech 1918-1920 nazvaná jako „španělská chřipka“, přestože pocházela ze Spojených států.

Srdan Matic / who.int

WHO je někdy kritizována za to, že nevydává zásadní pokyny, že mění hodnocení a podobně. Můžete stručně rekapitulovat postup z prvních nálezů?

Dnes máme Early Warning, systém včasného varování a sdílení informací v rámci Mezinárodních zdravotních předpisů (2005) (IHR). Toto je právně závazná mezinárodní úmluva. Její strany musí získané informace, které jsou k dispozici všem, a týkají se událostí, které by se mohly odehrát v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu, sdílet. Čína sdílela informace o novém viru ve Wuchanu dne 31. prosince 2019. V prvních dnech roku 2020 upgradovala WHO tuto událost na nejvyšší provozní úroveň a do 17. ledna vydala prozatímní pokyny týkající se definic případů, epidemiologického dozoru, prevence. kontroly infekce a klinické léčby potvrzených pacientů se symptomy. A konečně 30. ledna, po týdnu projednávání, poradní výbor odborníků v rámci IHR doporučil generálnímu řediteli WHO, aby ohnisko Covid-19 klasifikoval jako naléhavou událost mezinárodního zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Od té doby vydala WHO více než 100 hlavních pokynů a technických rad ohledně všech možných aspektů vypuknutí Covid-19, a reakcí na něj na základě vědeckých důkazů. Některé pokyny byly revidovány a aktualizovány na základě nově se objevujících důkazů.

Zdraví se týká celého lidstva. Brání se WHO proti politizaci a účelové kritice?

Politizace pandemie není dobrá pro efektivní reakci založenou na důkazech a nepomáhá při vývoji a provádění účinných kontrolních opatření. Mandátem WHO je poskytovat členským státům návody a rady, založené na důkazech. My to děláme průběžně, když kontrolujeme všechny dostupné vědecké důkazy a konzultujeme s širokými skupinami vědců ze všech koutů světa. Někdo označuje WHO za „konzervativní“, ale my se držíme vědy a důkazů. Během této pandemie  tak postupujeme stále, neboť jsme čelili novému viru a nové nemoci. Naše znalosti a důkazy jsme získávali a shromažďovali od nuly. Během pandemie však WHO vždy poskytovala spolehlivé rady. Dovolte mi znovu zopakovat, že to je hlavní úkol WHO, ale je na jednotlivých zemích, aby přizpůsobily svou politiku a přístup vlastní, místní situaci a kontextu. To zahrnuje faktory, jako jsou stávající kapacity, intenzita přenosu, přijatelnost pokynů a opatření pro obyvatelstvo, a možnost vynucení zdravotních pokynů.

 

Má WHO taktiku pro nadcházející období možné druhé vlny nebo podzimního zhoršení epidemické situace?

I nadále doporučujeme zemím, aby testovaly, sledovaly a izolovaly – to je základ reakce na pandemii. Cílem je přerušit řetězce přenosu. Epidemiologické služby vědí, jak na to, dělají to roky jako kontrolu různých infekčních nemocí. Doporučujeme také, aby lidé dělali, co mohou, aby snížili vlastní riziko nakažení – sem patří hygiena rukou, hygiena dýchání, fyzická distance, vyhýbání se přeplněným nebo špatně větraným místům a nošení masek, pokud není dostatečná vzdálenost možná nebo to typ práce nedovoluje (při výkonu zdravotní péče, a podobně). Je nutný také respekt k doporučení orgánů veřejného zdraví. 

Monitoruje WHO přípravu vakcín, může doporučit nebo zaručit produkt v blízké budoucnosti?

Toto je jedna z důležitých globálních oblastí naší práce - podpora vývoje bezpečných a účinných vakcín. V této oblasti usilujeme o spolupráci. Několik kandidátů na vakcíny je v pokročilých fázích testování. Pokud bude tento proces úspěšný, může zavedení bezpečné a účinné vakcíny ve velkém měřítku globálně a významně přispět k ukončení pandemie.

WHO vytvořila velmi brzy platformu pro globální spolupráci, kde vědci diskutují o přístupech k vývoji vakcín a sdílejí své zkušenosti. Zařízení COVAX, které bylo zahájeno letos v létě, si klade za cíl zajistit efektivní investice do výzkumu a vývoje vakcín. Také podporujeme zajištění dostupnosti bezpečné a účinné vakcíny, pokud už bude k dispozici.

 

Máte vy osobně obavy z COVID-19?

Covid-19 je závažné onemocnění s potenciálně dlouhodobějšími zdravotními následky pro část infikovaných lidí. Někteří z nich také umírají. Osobně jsem opatrný a dělám, co mohu, abych snížil své vlastní riziko a riziko lidí kolem mě. Individuální opatření, která často fungují, je čištění rukou, etiketa dýchání, dodržování bezpečného odstupu od ostatních lidí a - pokud to není možné a v souladu s doporučeními orgánů veřejného zdraví - nošení masky a vyhýbání se přeplněným uzavřeným prostorům.

 

Co byste doporučil občanům České republiky - masky, izolaci, klid …?

Doporučil bych, aby nepodceňovali dopad Covid-19 na zdraví jednotlivců, a také na ekonomiku a společnost. K přerušení řetězů přenosu a udržení probíhající pandemie na nejnižších možných úrovních je nutné společné úsilí občanů a systému veřejné zdravotní péče. Buďte zodpovědní a rozumní.

 

Autor: Jan Hovorka

Foto: who.int

 

 

 

Tagy článku