Radní Ing. Radek Lacko: Pražské zdravotnictví má solidní úroveň

11 / 07 / 2016

foto-TN-luzka LACKOPraha nemá ve vlastnictví významná zdravotnická zařízení nebo nemocnice. Pokud nepatří městským částem, jsou zpravidla přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví. Tyto však leží téměř bez výjimky na území hlavního města, tak se ho provoz fakultních a dalších celků samozřejmě týká, stejně jako provoz záchranky. Hlavní město prostě musí mít přehled o možnostech a zajištěnízdravotních služeb pro obyvatele, a tak je pozice radního pro tuto oblast velmi významná. O současné situaci jsme hovořli právě proto s člověkem momentálně nejkompetentnějším, kterým je právě radní pro zdravotnictví, ing. Radek Lacko.

Jaký je Váš názor na diskuzi, kterou rozpoutala ČLK, návazně také LOK a další skupiny? Myslíte, že zdravotnictví je na tom tak kriticky.

Diskuzi se zájmem sleduji a myslím, že i z úrovně hl. m. Prahy vnímáme nedostatek nového a kvalifikovaného odborného zdravotního personálu, např. i u námi zřizovaných organizací. Na druhé straně se Praha jako region od ostatních krajů ČR liší, a to především hustotou sítě zdravotních zařízení a dostupností lékařské péče.

Jak byste vyhodnotil z hlediska vedení kraje, resp. MHMP aktuální stav a úroveň v regionu hlavního města?

Jak jsem již konstatoval, úroveň v region Prahy je poněkud odlišná od ostatních krajů ČR - je tu například nejvíce nemocnic a specializovaných zdravotních pracovišť, nejvíce samostatných ambulantních zařízení a nejnižší počet registrovaných pacientů na jednoho praktického lékaře. Dostupnost lékařské péče, jak již bylo řečeno, je v Praze na solidní úrovni. Co nás asi nejvíce trápí, stejně jako ostatní regiony, je u mnohých zařízení nedostatek odborného zdravotního personálu.

Další odlišností je skutečnost, že hl. m. Praha není zřizovatelem vlastní, tj. krajské (metropolitní), nemocnice na svém území. Metropolitní nemocnice, jako možné významné zdravotnické aktivum, Praze chybí, tudíž část současného odborného dialogu, který míří právě na provoz a chod nemocnic, není s Prahou veden.

Nejviditelnější je v rámci Prahy záchranka. Patří ZZSHMP ke sloupům pražského zdravotnictví?

Ano. Zdravotnická záchranná služba bezpochyby patří k pilířům pražského zdravotnictví a jsme na ni právem hrdi! Má ojedinělou úlohu v oblasti urgentní medicíny a dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků.

V průběhu roku ZZS standardně plnila úkoly, vycházející z každodenních potřeb přednemocniční neodkladné péče, ale i další mimořádné úkoly v podobě asistencí na důležitých sportovních akcích mezinárodního významu, jako jsou např. Pražský mezinárodní maraton, MS v ledním hokeji nebo ME v atletice.

Kvalitativní parametry přednemocniční neodkladné péče se podařilo udržet přes další nárůst požadavků na celý systém v intencích předchozích let, veškeré mimořádné úkoly, včetně cvičení, byly plněny bez nedostatků.

Počet výjezdů za rok 2015 se pohyboval kolem cca 144 400, což je o 13 474 výjezdů více než v roce předchozím.

Na druhou stranu nás velmi trápí skutečnost, že ZZS ještě nemá svoje sídlo. Městská část Troja, z mého pohledu nepochopitelně, blokuje realizaci projektu této budovy, kde by měl sídlit dispečink, vedení ZZS a administrativní zázemí této organizace. Součástí projektu je i výjezdová základna a garáže. Profit z projektu by měli všichni Pražané i hosté, kteří k nám do města přijíždějí, ale především (!) samotní občané městské části Praha Troja. V jednání vytrváme a věříme, že zvítězí rozum a ZZS se své budovy dočká.

Jak spolupracujete s městskými částmi, jimi zřizovanými nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními, a v případě potřeby také fakultními nemocnicemi na území HMP?

S fakultními nemocnicemi na území HMP jsem zintenzivnil spolupráci a výrazem této spolupráce je nově finanční podpora jednotlivých fakultních nemocnic prostřednictvím individuálních dotací, na které HMP vyčlenilo ze svého rozpočtu pro rok 2016 zhruba 30 mil. Kč.

Jedinou pražskou nemocnici Na Františku, kterou zřizuje MČ Praha 1, již pravidelně podporujeme provozní dotací 5 mil. Kč ročně.

Může mít Praha v programu zřizování a provozování nových zařízení, jako jsou městská centra prevence, regenerace nebo zdravotně sociální péče?

HMP postupuje dle programového prohlášení Rady HMP, kde vycházíme primárně z potřeb občanů hlavního města, ale také ze zkušeností poskytování služeb lidem z celé republiky v oblasti běžné a specializované péče. Dále chceme v koordinaci s dalšími subjekty (registrovanými poskytovateli zdravotní péče v hl. m. Praze) pracovat na rozvoji služeb dlouhodobé, následné a ošetřovatelské péče. Podpora je realizována například prostřednictvím grantové podpory v oblasti zdravotnictví, které je explicitně zaměřeno právě na témata, ke kterým směřuje Váš dotaz. Jsme ve věci velmi aktivní.

Velkým tématem, jak jsem již naznačil, je otázka možného vzniku metropolitní nemocnice. V této chvíli probíhají intensivní jednání s nemocnicí Na Bulovce, kde vlastníme nemovitosti a snažíme se náš vzájemný vztah narovnat. Chceme větší nájem, abychom obhájili investice, které do našich budov dáváme. Upozorňuji, že Bulovka je jediná velká nemocnice v Česku, ve které nemovitosti vlastní někdo jiný, než ji zřizuje. Osobně si dokážu představit, že časem by zřizovatelem a provozovatelem této nemocnice nemusel být stát, ale právě hl. m. Praha.

A chtěli bychom více rozšířit síť pohotovostí v Praze. Upozorňuji, že kolem třetiny všech pacientů lékařské pohotovosti v Praze tvoří Středočeši. Plánujeme, jak konkrétně tuto péči rozšířit, posílit a investičně podpořit, a to i v možné spolupráci se Středočeským krajem.

Zdroj: HOSPITALin