Radní HMP Daniel Hodek: Péče o seniory v Praze má mnoho rovin. Co Magistrát nabízí?

Radní HMP Daniel Hodek: Péče o seniory v Praze má mnoho rovin. Co Magistrát nabízí?
27 / 03 / 2018

Zajímavou akcí, kterou připravuje Magistrát HMP, je Veletrh sociálních služeb HelpFair, který se již tradičně bude konat na Střeleckém ostrově 7. června 2018. A co dalšího se chystá nebo už se dokončilo v rámci podpory a péče o pražské seniory? Snad mohu říct, že toho v minulém roce nebylo málo a v letošním roce bude ještě trochu víc.

Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb považuji totiž za jednu ze svých priorit. Mou snahou je, aby hlavní město Praha do této oblasti investovalo stále více finančních prostředků. V posledních letech se to naštěstí daří. Zásadní jsou mimo jiné ty služby, které umožňují seniorům nebo zdravotně handicapovaným zůstávat v přirozeném prostředí svého domova. V roce 2017 bylo rozděleno v rámci sociálních grantů přibližně 250 milionů korun, což je o 100 milionů více než v roce 2016. Organizace působící v sociální oblasti pak v rámci druhého kola vyhlášených grantů dostaly téměř 73 milionů korun.

Kromě posílení sociálních služeb směřovaly tyto prostředky zejména na lepší finanční ohodnocení pracovníků a jejich náročné práce. V průměru se dá říci, že se jednalo o dvacetiprocentní navýšení mezd. Díky tomu se podařilo stabilizovat personál v pobytových zařízeních sociálních služeb, které zřizuje HMP a mohly být zkvalitněny jejich služby. Hl. město Praha je přitom zřizovatelem 35 příspěvkových organizací v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kterým nadále poskytuje silné a stabilní zázemí.

I v letošním roce se mi podařilo zajistit další navýšení finančních prostředků pro sociální služby z městského rozpočtu. Chceme nejen podporovat další rozvoj, ale i budování dalších zařízení. Jsem přesvědčený, že pokud se budou sociální služby postupně rozvíjet a síť poskytovatelů zkvalitňovat, podaří se vytvořit takový systém pomoci zejména seniorům a zdravotně handicapovaným, který jim umožní bez stresových situací setrvat v domácím prostředí a těm, kteří potřebují celodenní péči, zabezpečí možnost umístění a příjemný pobyt v sociálních zařízeních.  

Hlavní město Praha zároveň podporuje řadu dalších organizací, které pomáhají seniorům či nabízejí aktivity určené primárně pro seniory.

Příkladem je třeba organizace Život 90, která realizuje projekt „Prevence domácího násilí na seniorech“, jehož cílem je poskytování pomoci seniorům ohroženým domácím násilím na bezplatné nonstop telefonní krizové lince. Součástí projektu je poskytování odborného sociálního poradenství. Anonymní a bezplatnou krizovou pomoc pro seniory a pečující osoby poskytuje také organizace Elpida.

Průběžně se nám také daří více spolupracovat s radnicemi jednotlivých městských částí v oblasti sociálních služeb a péče o seniory. Na této úrovni jsou pak pořádány pravidelná setkání zaměřená na informovanost a podporu osob pečujících v rodinách o seniory a pozornost věnujeme také podpoře celoživotního vzdělávání seniorů. Jednotlivé městské části zaznamenávají stále větší zájem například o PC kurzy (začátečníci i pokročilí), kurzy práce s chytrým telefonem, trénování paměti a jazykové kurzy.

Pražské městské části a příslušné neziskové organizace pořádají s podporou Magistrátu HMP různá mezigenerační setkávání, workshopy, dílny („Sdílny“, módní přehlídky „Old’s cool“), koncerty (sbor Elpida), společná zpívání a divadelní představení („Vyprávění deštové hole“, LouDkové divadélko). Rada HMP zároveň podpořila program „Sousedé plus“, realizovaný Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, který je zacílen na vytvoření sítě komunitních mezigeneračních spolků/klubů s podporou dobrovolné mezigenerační výpomoci.

Z hlediska péče o seniory myslíme i na rozvoj městské hromadné dopravy. Dokupují se nízkopodlažní vozidla a probíhají rekonstrukce zastávek a stanic metra dle zásad bezbariérovosti. HMP také podporuje provoz automobilové dopravy pro osoby s handicapem a pro seniory.

Další zásadním tématem je prevence online kriminality páchané na seniorech. Díky podpoře Magistrátu HMP vznikla vzdělávací platforma www.seniori.bezpecne-online.cz a proběhla konference KyberMarket s doprovodnou osvětovou akcí KyberFest. Zrealizovali jsme projekt „Hl. m. Praha: Stáří v bezpečí“, v jehož rámci vznikl webový portál www.bezpeciproseniory.cz, který poskytuje jednoduchá a praktická řešení pro konkrétní krizové situace. Zároveň byla vytvořena edukativní videa na téma Obecná bezpečnost, Bezpečnost doma, Podvodní prodejci nebo Domácí násilí.

Důležité jsou také semináře na téma finanční gramotnosti pro seniory nebo prevence kriminality, které realizuje organizace Victoria Regia. Jejich cílem je naučit seniory zábavnou formou odmítnout nevýhodné nabídky, odolat nátlakovému telefonátu, přečíst si předem, co podepisují apod. Hlavní město Praha je také zapojeno do Národní sítě zdravých měst, v jejímž rámci jsou realizovány projekty zaměřené na zdraví a životní styl seniorů. I v letošním roce je nabídka velmi široká - jsou pořádány skupinové kurzy a pravidelná rekondiční cvičení (např. jóga, cvičení na míčích, kruhové tance, senior box, Nordic Walking, plavání atd.).

Důležitá je samozřejmě již výše zmíněná přímá péče o seniory, kteří žijí v Domovech pro seniory a dalších příspěvkových organizacích hlavního města Prahy. Jen v posledním roce byla například v Domově pro seniory Háje dokončena stavba výtahu na budově a stále ještě pokračuje kompletní rekonstrukce kuchyně, v Domově pro seniory Chodov byly zrekonstruovány koupelny a pořízen nový osmimístný autobus, přičemž stále pokračuje rozsáhlá rekonstrukce vestibulu, v Domově pro seniory Elišky Purkyňové byly v jedné z budov kompletně zrekonstruovány koupelny a WC, vyměněny téměř všechny dveře a v současnosti se dokončuje rekonstrukce vstupní haly. Koupelny se opravují také v Domově pro seniory Ďáblice, kde je součástí rekonstrukce také pořízení speciálních sprchových lůžek. Zároveň v objektu také pokračuje rekonstrukce jídelny a kuchyně. V Domově pro seniory Nová slunečnice jsme dokončili nové střechy a stále ještě pokračuje rekonstrukce kuchyně. V Domově pro seniory Kobylisy bylo pořízeno 213 nových polohovacích postelí a stále pokračuje rekonstrukce provozní budovy a přístupové cesty. V Domově pro seniory Malešice je nový výtah a nová střecha a v Domově pro seniory Hortenzie byly zrekonstruovány výtahy a plynové a elektrické zařízení.

Výčet investic, dotací a grantů pro seniory hl. města Prahy tím zdaleka ještě nekončí, já ale především doufám, že Vy všichni si alespoň něco z nabídky našich či námi podporovaných akcí, aktivit nebo seminářů v průběhu roku vyberete. Přeji Vám krásné jaro.

 

Daniel Hodek

radní pro oblast sociální politiky HMP