Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA: Počet pacientů s melanomem roste

13 / 06 / 2016

Melanom je nejzhoubnějším kožním nádorem. Nepodceňujte prevenci, varuje přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, podle které se nebezpečné melanomy a prevenci před nimi týká každého z nás.

 

Zvyšuje se počet zhoubných melanomů v posledních letech?

Počet pacientů s melanomem roste celosvětově, za 10 let se dvojnásobí. V ČR je maligní melanom ročně diagnostikován u 13 ze 100 000 osob. Rizikovými osobami pro vznik kožních maligních nádorů jsou lidé, u kterých se kožní nádor vyskytnul v rodině, u nich samotných, lidé se světlou pletí, s mnohočetnými pigmentovými a atypickými znaménky, pacienti léčení imunosupresivy (nejohroženější jsou nemocní po transplantaci orgánů). To, zda má konkrétní osoba riziko vzniku kožního zhoubného nádoru, určí dermatolog vyšetřením kůže.

 

Jak vzniká melanom a jaké jsou příčiny jeho vzniku?

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk, tzv. melanocytů. Může vznikat na zdravé kůži nebo se vyvinout z jiné kožní změny (atypického pigmentového znaménka, vrozeného pigmentového znaménka atd.). Melanom je dáván do souvislosti s expozicí ultrafialovému záření, zejména se spálením kůže v dětském věku. Roli hrají ale i faktory genetické, celkový zdravotní stav, léčba preparáty, které ovlivňují imunitu atd.

 

Jedná se o velmi vážné onemocnění kůže. Můžete nám objasnit jeho závažnost?

Melanom je nejzhoubnějším kožním nádorem, jeho prognóza závisí na včasnosti diagnostiky a léčby. Pokud se chirurgicky odstraní v začátku, je pacient vyléčen, pokud se odstraní pozdě, úspěšnost vyléčení zásadně klesá.

 

Lze se vyvarovat vzniku melanomu?

Preventivně bychom se neměli vystavovat zbytečně intenzivnímu působení ultrafialového záření (slunečnímu i v soláriích), protože UV záření je karcinogen např. jako kouření. Měli bychom znát své riziko pro event. vznik kožních zhoubných nádorů.

 

Kdo by měl podstoupit preventivní vyšetření?

Každý člověk by měl jednou za život absolvovat vyšetření u dermatologa, který mu právě řekne, zda je či není v riziku vzniku kožních nádorů. Podle stavu kůže potom kožní lékař i naplánuje četnost dalších kontrol. Nejohroženější skupiny pacientů (po transplantaci orgánů, po odstranění kožního nádoru v minulosti, lidé s mnohočetnými pigmentovými znaménky, s vrozenými pigmentovými znaménky, se světlou pletí) jsou zváni na vyšetření i jedenkrát za 3-12 měsíců.

O prevenci vzniku kožních nádorů včetně melanomu se snaží dermatologové v ČR aktivně od roku 2000. Tehdy byla na půdě Evropské akademie dermatologie a venerologie iniciována aktivita nazvaná "Evropský den melanomu", a protože jsem tehdy byla členkou výkonného výboru této největší evropské odborné organizace kožních lékařů, začala jsem pořádat tuto akci i u nás. Jedná se o nabídku preventivního vyšetření kůže v ordinacích dermatologů, tedy nikoli ve stanech na náměstích. Při vyšetření pacienta ve zdravotnickém zařízení je možné okamžitě event. přítomný kožní problém i řešit. Prakticky to probíhá tak, že dermatologové se dobrovolně přihlásí, že jeden den v roce, obvykle první květnové pondělí, budou vyšetřovat naše spoluobčany bez nároku na odměnu (nevykazuje se k úhradě zdravotním pojišťovnám, pokud lékař neobjeví kožní problém). Za 16 ročníků jsme v přibližně 150 ambulancích celé ČR vyšetřili na 60 tisíc spoluobčanů a léčili přes 500 kožních nádorů). Akci pořádá každoročně Česká akademie dermatovenerologie. Je škoda, že preventivní vyšetření kůže není součástí onkologické dispenzární péče, kterou hradí zdravotní pojišťovny u jiných diagnóz. Přitom odhalit kožní nádor je mnohem jednodušší a levnější než nalézt nádor vnitřního orgánu. Přitom důsledky mohou být stejně závažné.

 

Jaká je úspěšnost léčby a jak léčba probíhá?

Úspěšnost léčby melanomu a dalších kožních nádorů závisí ne na typu zařízení, ale na tom, kdy pacient přijde. Pokud přijde včas, vyléčíme téměř každého. Pokud přijde ve fázi pokročilejší, máme možnost léčit všemi dnes známými metodami. V takovém případě o volbě léčebného postupu rozhoduje mezioborový tým (dermatolog, onkolog, plastický chirurg, patolog), který se pravidelně schází 2x týdně na naší klinice. Základní metodou léčby melanomu i dalších kožních nádorů je chirurgické odstranění nádoru. V případě zasažení spádových mízních uzlin se odstraňují i tyto, v případě metastáz se volí celková léčba, dnes pomocí biologických preparátů na základě podrobného vyšetření typu nádoru a celkového zdravotního stavu pacienta.

 

Ke konci dubna proběhl již 22. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES. Na co byl ten letošní zaměřen a kolik odborníků se ho zúčastnilo?
22. národní dermatologický kongres byl letos poprvé v historii těchto setkání, organizovaných každoročně od roku 1995, zaměřený na akutní stavy v dermatologii a dermatologické angiologii, na komplikace celkově podávaných léků (včetně biologických) a problematiku imigrantů v dermatologii. Šlo tedy o téma, které by se dalo shrnout pod pojem "komplikovaný pacient". Přednášející byli nejen přední odborníci z různých oborů u nás, ale přijelo i deset zahraničních, včetně předsedy odborné organizace SCOPE (evropská odborná organizace věnující se problematice kožních nálezů u pacientů po transplantaci). Náš kongres, pořádaný Českou akademií dermatovenerologie, je známý vysokou odbornou úrovní a letošního se zúčastnilo 300 kolegů. Další akcí naší odborné společnosti je 1. národní venerologický kongres, jenž pořádáme v Nemocnici Na Bulovce 23.-24.9.2016. Jste všichni zváni! (www.dermanet.eu)

 

Kožní pavilon na Bulovce byl otevřen v roce 1937, od jeho počátku můžeme dokumentovat péči o nemocné s melanomem. Mezioborová komise (tzv. melanomová komise) začala oficiálně pracovat v roce 1956. Kožní klinika v Nemocnici Na Bulovce poskytuje péči o pacienty Prahy 7, 8, 9, okresů na východ a sever od Prahy, dále máme detašované pracoviště v Thomayerově nemocnici a naši lékaři se ambulantně starají také o pacienty IKEM Praha (máme ambulanci pro nemocné po transplantaci orgánů). Navíc jsme konziliárním pracovištěm pro celou republiku, protože pacient má svobodnou volbu lékaře.