Prof. David Lukáš, TU Liberec: Kapacita českých firem na pokrytí prostředků k ochraně dýchadel je a bude zcela dostatečná

Prof. David Lukáš, TU Liberec: Kapacita českých firem na pokrytí prostředků k ochraně dýchadel je a bude zcela dostatečná
foto: tul.cz
06 / 05 / 2020

Vývoj jde rychle kupředu a kombinace studia, vědy a výroby je už samozřejmostí. V době koronavirové krize se ukázalo překvapivě přínosné. Studenti Technické univerzity Liberec začali vyrábět nanoroušky a výrazně tak pomohli s dodávkami ochranných prostředků. Na podrobnosti jsme se zeptali emeritního rektora TUL, profesora Davida Lukáše:

Pro koho TUL vyrábí roušky a do kdy bude výroba pokračovat?

Na TUL jsme skoro dva měsíce vyráběli materiál na nanovlákenné filtry do kapsových roušek a roušky pro krizový štáb Libereckého kraje, malá část produkce směřovala našim zaměstnancům a ještě menší na vývojové práce s univerzitami a podniky a na testování ve zdravotnických zařízeních (např. Karlova univerzita v Praze a Masarykova univerzita, UVEX, Krajská nemocnice Liberec a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, praktičtí lékaři působící v areálu TUL). Produkce pro krizový štáb skončila tento týden (4. května). Roušky ani materiál jsme neprodávali třetím stranám. Naši studenti z Ekonomické fakulty TUL hned v začátcích produkce nanomateriálu zároveň spustili výzvu "Roušky s filtrem pro všechny", která se snaží propojit jednotlivé výrobce a dodavatele v zemi tak, aby výsledkem byla rouška s filtrem dostupná na českém trhu pro každého. To se podařilo naplnit, fungují tři e-shopy, přes ně komerční subjekty prodávají materiál typu melt-blown vhodný na filtry do látkových roušek s kapsou. Studenti vedou výzvu dál ve snaze zintenzivnit výrobu filtrů do roušek v ČR a komunikují již také se zájemci ze zahraničí, aby se tento typ výzvy pro firmy dostal také za hranice. Výrobcům filtrů jsme pomáhali s vyladěním technologie výroby. Především se jednalo o měření filtrační účinnosti částic o podobných charakteristických rozměrech, jako má virus SARS-CoV-2, tj. zhruba 100 nanometrů. Za opravdu mimořádný počin v době nejistoty prvních dní korona-krize  považuji spuštění výroby nanovlákenných jednorázových filtrů do kapsových roušek ve firmě Drylock Technologies v Hrádku nad Nisou. Během neuvěřitelně krátké doby byli schopni na náš společný popud s hejtmanstvím Libereckého kraje modifikovat stroj na výrobu dětských plen pro produkci zmíněných filtrů. Dalším výjimečným krokem, se kterým jsme pomáhali, je naladění linky pro výrobu filtrů z netkané textilie typu melt-blown ve společnosti OBROKOV s.r.o., které mají též vysokou filtrační účinnost.

Jakou odezvu má výzva vašich studentů "Roušky s filtrem pro všechny"? 

To je otázka spíše na naše studenty, kteří za tou výzvou stojí. Jsou to Inka Teschinská, Ondřej Michal a David Svoboda z naší ekonomické fakulty.  

Ministerstvo zdravotnictví je i přes původní deklarovaný zájem neodebralo. Znáte důvod?

Otázka je pro mne položena svízelně. S ministerstvem jsem v této věci nebyl v jednání. Ta jednání byla opět na našich studentech z výzvy Roušky s filtrem pro všechny. Proto budu odpovídat z trochu jiné úrovně a spojím tuto otázku s otázkou následující. Myslím, že „na vině“ není jenom MZd. 

Epidemie, kterou způsobil virus SARS-CoV-2, na území naší republiky, podle mého názoru bohužel, nebyla na celostátní úrovni využita k posílení sebevědomí v naše vlastní síly, ani k využití průmyslového potenciálu, který zde stále je. Česká republika, i když se to nezdá, je uznávaná velmoc v oblasti vývoje i výroby nanovlákenných a netkaných materiálů vhodných i pro filtrační účely. Účinná ochrana dýchadel (a očí) spolu s masivním testováním osob (vedoucím k rychlému vyřazení infikovaných z dalších kontaktů) jsou uznávanými prostředky pro potlačení epidemie. Místo malověrného nakupování a vítání materiální pomoci z Číny jsme mohli posílit vlastní sebevědomí i průmysl na našem území. Vím to velmi dobře z vlastní zkušenosti z nabídky pomoci, zařízení, myšlenek i výroby od podnikatelů a firem působících v automobilovém a textilním průmyslu z blízkého okolí Liberce. 

(Pozn. red.: V otázce se jednalo o filtry typu melt-blown, produkované ve velkém, upozornil mluvčí univerzity Mgr. Radek Pirkl)

Je podle vás kapacita českých firem na pokrytí spotřeby ochranných prostředků do budoucna? Nebo budeme vždy závislí na dovozu?

Jsem přesvědčen o tom, že kapacita českých firem na pokrytí prostředků k ochraně dýchadel je a bude zcela dostatečná. Disponujeme navíc nejenom technologiemi, ale i nápady, pro výrobu velmi levných a velmi účinných ochranných prostředků dýchadel. Příležitostí, která se zde okamžitě nabízí, je komerčně zajímavá a přes to opravdová (díky ceně) pomoc rozvojovým zemím (například Afriky) pro vypořádání se se současnou pandemií. Jsem přesvědčen o tom, že bychom takto mohli významně posílit mezinárodní prestiž ČR. 

 Autor: Jan Hovorka

 

Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., z katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Již přes 25 let patří ke špičkám v oboru nanovláken a nanomateriálů nejen u nás, ale i v zahraničí.

Je autorem a spoluautorem mnoha tuzemských, evropských i světových patentů. Jedním z jeho největších úspěchů je vývoj patentované linky pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken, která pracuje na principu zvlákňování z roztoku polymeru střídavým el. proudem a dokáže spřádat nanovlákna tzv. elektrickým dechem. Zařízení může najít využití v oblasti filtrací, ale také v biologii a lékařství, a to například při léčbě zeleného zákalu, při výrobě kýlních sítěk nebo krycích a obvazových materiálů.

Tagy článku