Primář MUDr. Vít Čeřovský: Rychnovský okres si zaslouží kvalitní radiodiagnostiku

Primář MUDr. Vít Čeřovský: Rychnovský okres si zaslouží kvalitní radiodiagnostiku
foto: www.zhkhk.cz/Primář MUDr. Vít Čeřovský
13 / 06 / 2022

Na přelomu loňského roku se rychnovská nemocnice pustila do ambiciózního plánu: vybudovat nové, samostatné radiodiagnostiké oddělení, od úpravy vhodných prostor, přes technologické vybavení, až po sestavení týmu.

Nemocnice, která je ministerstvem zdravotnictví zařazena mezi nemocnice s urgentním příjmem II. typu a současně má před výstavbou nového multioborového pavilonu, potřebuje mít logicky vlastní oddělení radiodiagnostických metod, které je její nedílnou součástí. Vedení nového pracoviště se ujal primář MUDr. Vít Čeřovský, který v uplynulých bezmála třiceti letech se svými kolegy v privátním centru zajišťoval radiodiagnostické služby pro celý rychnovský okres. Se svým týmem má nyní na starosti diagnostické služby v oblasti zobrazovacích metod pro potřeby nemocnice a mladé oddělení se snaží dále intenzivně rozvíjet.

Kudy vedla vaše profesní cesta?

V tomto regionu jsem se narodil, mám zde mnoho přátel, mám to tu rád. Proto jsem se po studiích rozhodl tady zůstat. Do rychnovské nemocnice jsem nastoupil v roce 1992, nejdříve na ARO, odkud jsem záhy přešel na chirurgii. V té době začala pro nemocnici zajišťovat radiodiagnostické služby firma RDG centrum s.r.o. Dostal jsem perspektivní nabídku, kterou jsem přijal a následujících 28 let jsem zde pracoval.  Během těchto let to bylo nadstandardně vybavené pracoviště, které poskytovalo radiodiagnostické služby pro celou spádovou oblast Rychnovska. Na podzim minulého roku jsem se pod vlivem různých okolností rozhodl z RDG centra i z Rychnova definitivně odejít, v tu chvíli ale za mnou přišel ředitel Luboš Mottl s návrhem vybudovat úplně nové radiodiagnostické pracoviště přímo v nemocnici a já jsem jeho „výzvu“ přijal.

Jak se to daří?

V současné době již plně provozujeme skiagrafii a ultrazvuk. Moje vize je provozovat dobře fungující radiodiagnostické oddělení okresního typu na dobré úrovni, které bude mít kromě skiagrafických a ultrazvukových pracovišť především vlastní CT. Dalším krokem bude magnetická rezonance, kdy tato diagnostika je již v mnoha případech nepostradatelným diagnostickým standardem, který do naší rychnovské nemocnice samozřejmě patří. Na našem oddělení máme nyní takovou až paradoxní situaci, kdy na rozdíl od jiných nemocnic, jež mají přístroje, ale nemají kvalifikovaný střední personál, tak my to máme skoro obráceně. Podařilo se mi sestavit tým úžasných vysokoškolsky vzdělaných a mladých, perspektivních radiologických laborantů, kteří většinou mimo standardu ovládají rutinně CT i magnetickou rezonanci. Dále se nám poměrně dobře daří navazovat spolupráci s externími lékaři, kteří nám pomáhají buď přímo na oddělení, nebo formou telemedicíny. Od září k nám nastoupí lékařka absolventka, a v tom vidím do budoucna cestu. Jako každé oddělení, které chce dlouhodobě stabilně fungovat, růst a odborně se rozvíjet, potřebuje vychovávat mladé lékaře.

Když mluvíme o budoucnosti, na co se těšíte?

Naše vize, kterou máme před očima, je nový pavilon, který by se měl začít stavět, kde bude radiodiagnostika součástí urgentního příjmu, jež by měla být vybavena velmi slušně. S touto vizí můžeme také nabírat nové posily, kterým pak budeme mít skutečně co nabídnout. A pokud ještě zůstaneme chvíli v přítomnosti, moc rád bych pochválil kolegy z Náchoda, a to nejenom lékaře, kteří jsou velmi vstřícní, a kdykoliv něco potřebuji, ochotně nám vycházejí vstříc. Dále si cením přátelského přístupu kolegů z FN HK a pozitivně všichni vnímáme stipendijní pobídky Královéhradeckého kraje a Zdravotnického Nadačního fondu Města Rychnov nad Kněžnou.

 

V čem je rychnovský okres specifický? Jak se promítá lokalita Orlických hor do vaší práce?

Okres Rychnov je po Trutnovu geograficky druhým největším okresem Královéhradeckého kraje. Právě Orlické hory nám pak „oddělují“ část stálých obyvatel, kteří to mají všude daleko. Pro ně je martyrium se dostat už jen do Rychnova, natož když je někdo posílá do Náchoda, Ústí nad Orlicí nebo do Hradce Králové. Celoročně pak, v zimě i v létě, ošetřujeme velké množství pacientů s úrazy všeho druhu.  Orlické hory jsou žádanou, hojně navštěvovanou turistickou lokalitou a naše ambulance potom také.

www.zhkhk.cz

Tagy článku