Pražský radní Radek Lacko: Neutěšený stav dětské stomatologické péče

18 / 04 / 2017

Kde jsou ty doby, kdy školou povinná dítka docházela houfně na preventivní prohlídky? Překážku adekvátní léčby kazů u dětí představuje zejména nízká motivace zubních lékařů děti ošetřovat. Proto chci zřídit nové Centrum dětské stomatologické péče...

 

Nejen jako radního hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví, ale i coby otce tří dětí mě znepokojily výsledky posledního epidemiologického výzkumu: zdravý chrup byl u pětiletých dětí v České republice nalezen jen ve 49,4 %, u dvanáctiletých pouze ve 34,3 %. Představte si, že v Praze bylo identifikováno pouhých 44 % pětiletých dětí bez zubního kazu! Některé přitom neměly v puse jediný zdravý zub... V dnešní době, kdy v ostatních oborech dosahují dětští specialisté nesmírného pokroku, jde o naprosto alarmující čísla. Může za to nejen genetika, ale z větší části hlavně životospráva, nesprávné hygienické návyky, sladkosti – to ostatně všichni víme, tak proč jsou statistiky tak žalostné?České děti mají přibližně 2,5krát víc zkažených zubů než děti ve Švýcarsku, Finsku nebo Dánsku. Ukazuje se intenzivní potřeba zařadit programy dětské stomatologie do celkové koncepce podpory zdraví a zdravého životního stylu naší populace.

 

JUDr. Radek Lacko

 

Jako nejvážnější problém dětské stomatologie vnímám vlastní ošetřování dětského chrupu – téměř 80 % zubů s kazem u pětiletých dětí není vůbec ošetřeno, u dvanáctiletých zůstává neošetřeno 70 % kazivých zubů. Ptám se: Kde jsou ty doby, kdy školou povinné děti docházely houfně na preventivní prohlídky? Překážku adekvátní léčby kazů u dětí představuje zejména nízká motivace zubních lékařů děti ošetřovat. Je to časově velmi náročné, ne každý dentista umí a chce pracovat s dětmi a výkony dětské stomatologie jsou v rámci veřejného zdravotního pojištění podhodnoceny. Současný stav staví stomatology pracující v systému veřejného zdravotního pojištění do nešťastné pozice: Buď se ošetřování dětí vyloženě vyhýbají, nebo děti ošetřují na své náklady, popřípadě se pohybují na hraně zákona a vybírají doplatky. Změna je nutná!Momentálně proto s kolegy připravuji projekt, který by měl problematiku řešit. Mým cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu ošetření vybudováním nového Centra dětské stomatologické péče - ambulantního stomatologického zařízení zaměřeného na zubní péči o děti a dorost na území Prahy. Chceme v první fázi zprovoznit dvě zubní ordinace se společným zázemím. Ve spolupráci s řediteli zdravotnických zařízení projednáváme možné umístění centra - jak se shodneme, nejlépe poslouží prostory v místě již fungujícího zdravotnického zařízení. Nejdále zatím pokročila jednání s Thomayerovou nemocnicí. Provoz ordinací by zajistilo několik stomatologů na částečný úvazek a dvě zdravotní sestry na plný úvazek. Na částečný úvazek by zde mohla působit dentální hygienistka. Při plném vytížení by se v centru mohly v budoucnu ošetřit stovky dětí měsíčně.

 

Centrum dětské zubní péče pomůže rodičům nalézt rychlé a kvalitní stomatologické ošetření pro jejich dítka a lze očekávat celkové zlepšení stavu chrupu pražské populace – tomu pevně věřím. Naše dílčí kroky můžete sledovat na mém FB "Ing. Radek Lacko".