Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1:  Sloužíme lidem všech věkových kategorií. Sousedský život je jen jeden

22 / 08 / 2019

Místo s prestižní adresou, luxusní bydlení a romantika? Nebo centrum (nejen) nočního bujarého života, kde podmínky pro rezidenty-seniory jsou diskutabilní? A milióny turistů ročně… Být starostou Prahy 1 vždy obnášelo rizika a starosti o dost větší, než jinde. V tomto “žhavém křesle” usedl po posledních volbách Mgr. Pavel Čižinský:

Jaké parametry má mít podle vás zdravé město? Co z nich Praze nejvíc chybí?

Zdravé město je pro mě takové, které podporuje zdraví svých občanů a vytváří jim dobré podmínky k životu. Neznamená to jen zajistit dostupnost kvalitní zdravotní péče, ale myslet také na přírodu, ochranu klidného spánku, volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie nebo podporu dobrých společenských a sousedských vztahů. Jako největší výzvy teď chápu pracovat na snižování emisí z dopravy a kultivaci turismu a nočního života. Chci, abychom uměli nabídnout příjemný život v naší městské části také rodinám s dětmi, které dnes z centra často odcházejí, a seniorům, kteří tvoří značnou část populace Jedničky.

Centrum Prahy je zatěžováno extrémní turistikou. Jste připraveni poskytovat základní zdravotní péči turistům a návštěvníkům?

Zdravotní péči poskytujeme všem, kteří ji potřebují, stejně jako se lidé z Prahy 1 mohou nechat během prázdnin nebo dovolené ošetřit jinde. Těžištěm poskytované péče jsou u nás Nemocnice Na Františku včetně oddělení akutní péče a Městská poliklinika Praha ve Spálené ulici. S pacienty z cizojazyčných zemí se lékaři, sestry a další personál umí domluvit v angličtině, němčině, francouzštině nebo ruštině. 

Rezidenti Prahy 1 dost hlasitě trvali na tom, aby Nemocnice Na Františku zůstala městské části. Jaký je váš postoj, potřebuje Praha Metropolitní nemocnici? Zůstanou v případě, že bude NNF sloužit celé Praze, služby a zdravotní péče pro rezidenty komfortní?

Pokud jde o náš záměr převést provoz Nemocnice Na Františku na hlavní město Prahu, zaznamenali jsme od místních výrazně více pozitivních reakcí. Lidé se obávali privatizace této nemocnice, ale současně vědí, že Nemocnice Na Františku poskytuje stejně jako ostatní pražské nemocnice péči pacientům ze všech městských částí, a také mimopražským pacientům a turistům, a je tak přirozené, aby ji spravovalo hlavní město. Převod přinese rezidentům lepší péči, protože Praha jako město může koordinovat spolupráci nemocnice s komunálními poliklinikami a dalšími zdravotnickými zařízeními po celé Praze, začlenit nemocnici do celopražské zdravotnické sítě, ušetřit náklady a vyjednávat lepší podmínky u zdravotních pojišťoven a dodavatelů. Kvalitní péče je pro nás sousedy z Prahy 1 nejdůležitější.

 A komfortní zůstanou služby pro rezidenty zcela jistě. Naopak, díky koncepčnímu řízení v rukou hlavního města se služby budou dále zlepšovat. Vidíme, že malé samostatné nemocnice svůj provoz často zvládnou jen těžko, naposledy zkrachovala třeba nemocnice v Rumburku. 

Jak stárne populace, především na Praze 1 přibývá seniorů. Přestože se zvyšuje  nejen věk, ale i kvalita zdravotní péče a kondice, počítá MČ s podporou řešení bydlení, společně sdílených prostor a odpovídajících služeb?

Pro nás na Praze 1 je to velké téma, protože seniorů tu žijí tisíce. Vedle rozvoje pečovatelské služby, zdravotní péče a dalších specializovaných služeb podporujeme dobré sousedské vztahy a možnosti společenských a kulturních aktivit. U bydlení je naším cílem, aby si mohl kdokoliv - nejen senior - sám vybrat, kde chce žít. Vyčleněné k tomu máme byty a s každým situaci individuálně řešíme. Úzce na tom spolupracujeme s kolegyní z Praha sobě, pražskou radní Milenou Johnovou, protože celopražská koncepce je pro dobrou podporu a provázanost klíčová.

Mohou senioři v zařízeních městské části využívat komunitní centra s programy rekondice, přednášek na zdravotní témata, nebo i konzultací s lékaři?

Určitě - a nejen to. Máme čtyři centra pro seniory s širokým programem, ale důležité je, že většinu aktivit nedělíme na ty pro seniory a na ty pro ostatní. Městská část slouží lidem všech věkových kategorií a sousedský život je jen jeden. Dnešní senioři jsou navíc velmi aktivní, sami aktivity vyhledávají i pořádají. To je skvělá hodnota, jakou městská část získává. Osobně si jí nesmírně vážím a snažíme se, abychom ji chránili a rozvíjeli.

 

Text: Jan Hovorka

Foto: Salim Issa a Jaroslav Tatek