Otakar Mareš, obchodní ředitel PVZP: Svět po pandemii se změní. My jsme připraveni

Otakar Mareš, obchodní ředitel PVZP: Svět po pandemii se změní. My jsme připraveni
foto: www.pvzp.cz/repro/PVZP
22 / 02 / 2021

Témata zdravotní péče, kapacity nemocnic, vytížení lékařů, nedostatek pracovních sil, a hlavně strmě rostoucí počet ohrožených, zaplňují mediální prostor. To nás všechny motivují k hledání bezpečí.

Musíme předpokládat, že po zvládnutí pandemie dojde nejen k obnovení turistiky a pohybu lidí z kontinentu na kontinent, ale i k rozšíření sítě zdravotnických zařízení. Po zkušenostech s limitovanou kapacitou, improvizací testovacích, očkovacích či záložních hospitalizačních center budou přicházet na nová místa také pracovníci ze zahraničí. Obnoví se cestovní ruch, Češi budou moci zase na dovolenou či za prací do ciziny. A další cizinci najdou práci u nás. Přetížený systém zdravotní péče dává prostor pro rozšiřování nabídky zdravotních pojišťoven. Na otázky HOSPITALin odpovídá obchodní ředitel Pojišťovny VZP Otakar Mareš:

Je možné se nějak pojistit proti pandemii, takové, jaká teď zasáhla celý svět?

OM: Pojišťovny jsou na světě pro to, aby pomohly v případě postižení, události, která významně postihla jedince nebo skupinu. Určitě neovlivní příchod možných katastrof, podobných pandemii covid-19. Naše úloha je v této situaci pomoci tomu, koho událost postihla. Díky silné mateřské společnosti, což je VZP, máme nejsilnější pokrytí sítí lékařské péče - k dispozici máme 5000 zdravotnických zařízení. To žádná konkurence nenabízí. V tomto spektru najdou klienti všechny možnosti ošetření. Myslím si však, že následky, jaké může toto onemocnění přinášet, ještě neznáme a do podrobností dlouho znát nebudeme. Ani zdravotní, ani ekonomické.

Je omezené cestování, hranice mezi státy se dokonce uzavírají. Vy jako jedna z mála pojišťoven máte mezi klienty cizince. Jak se situace projevuje?

Celkem máme zhruba třetinu přijatého pojistného v tomto segmentu, a docela určitě největší zkušenosti. Asi bych rámcově rozdělil to, na co se ptáte, do dvou skupin – klienti jednak pojištění zdravotního, a jednak cestovního. Naši klienti-cizinci jsou hlavně ti, kteří u nás dlouhodobě pracují. Ty zastihla pandemie tady. Jim slouží například Komplexní zdravotní pojištění cizinců. Zahrnuje běžně potřebné ošetření i dlouhodobou péči v případě potřeby, což mohou být chronická onemocnění, následky úrazů, operace a podobně a samozřejmě také veškerou péči související i s onemocněním Covid 19. Zahraniční pracovník je tak chráněn stejně jako občan ČR. Jistě budou zaměstnavatelé zejména ve zdravotnictví hledat pracovní síly v sousedních zemích, a tento produkt by mohli v nabídce zdůraznit. Druhou skupinu bych zahrnul pod cestovní pojištění. To nabízejí prakticky všechny pojišťovny, naše cestovní pojištění však opět kryje náklady na léčbu Covid 19 v zahraničí, což je v dnešní době zásadní. Turismus u nás ale výrazně poklesl. Jak všichni vidíme, situace se razantně mění a my určitě dokážeme reagovat.

Mohou u vás zahraniční pracovníci najít pomoc i tehdy, když doma čerpají léčbu, která u nás není zcela obvyklá?

Obecně se dá říci, že v případě Komplexního pojištění Plus má cizinec u nás nárok na stejnou zdravotní péči, jako má jakýkoliv občan ČR. Pochopitelně vnímáme kulturní odlišnosti jednotlivých skupin cizinců u nás i v oblasti nároků na zdravotní péči. V případě zdravotních pojištění Exclusive a Diamond je možné na přání klienta zahrnout do pojistného krytí i péči jako jsou například metody čínské medicíny a další.  V případě, že klient např. z důvodu již probíhajícího chronického pojištění ví, že bude potřebovat konkrétní lékařskou péči, jsme schopni i ve spolupráci se smluvními zařízeními pro něho připravit individuální pojistnou smlouvu a také zajistit a navrhnout léčebný program. Myslím si, že po pandemii bude pohyb pracovníků v prostoru bez hranic masívnější, a tlak na kvalitu a dostupnost lékařské péče ještě vzroste.

 

Text: Redakce

www.pvzp.cz 

Tagy článku