Ondřej Jakob: Pacientským organizacím pomáhá Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ondřej Jakob: Pacientským organizacím pomáhá Ministerstvo zdravotnictví ČR
foto: www.mukarov.cz/Ondřej Jakob
08 / 09 / 2022

Pacientské organizace vznikaly a vznikají především z iniciativy občanů. Spojuje je podobná diagnóza, ale i potřeba sdílení, společného postupu při hledání pomoci. V posledních letech jejich vznik a fungování podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Poskytuje jim prostor a odbornou, především poradenskou činnost. Umožňuje tak větší efekt využití odborné spolupráce a podpory. Podrobnosti nám sdělil ředitel odboru komunikace s veřejností MZ ČR Mgr. Ondřej Jakob.

Spolupráce s pacientskými organizacemi byla nastavena již v roce 2017. Jaká je současná podoba, status a strategie ministerstva – podpora péče o pacienty, přehled o potřebách a vytížení lékařů, rozvíjení komunikace mezi pacienty a organizacemi ve zdravotnictví…?

Na Ministerstvu zdravotnictví funguje od roku 2017 Pacientská rada ministra zdravotnictví, která je stálým poradním orgánem. Vzhledem k vypršení funkčního období, bylo koncem roku 2021 jmenováno nové členstvo Pacientské rady na další 4 roky.

Pacientská rada je zprostředkovatelem hlasu pacientů na ministerstvu – vyjadřuje se k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, zastupuje pacienty v pracovních skupinách a poradních orgánech ministerstva, vydává stanoviska, dává podněty…

Ministerstvo zdravotnictví pravidelně organizuje setkávání s pacientskými organizacemi a organizacemi pomáhajícími pacientům a prostřednictvím Pacientského hubu tyto organizace vzdělává a nabízí jim prostor k setkávání a sdílení praxe.

Jak jsou pacientské organizace zastoupeny v koncepci MZ ČR, jako poradenské orgány, zdroje dat, supervize odborné činnosti zdravotnictví?

Pacientská rada je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Své zástupce Pacientská rada vysílá do různých dalších odborných poradních orgánů a pracovních skupin, které na ministerstvu fungují. Pacientské organizace na ministerstvo přinášejí své znalosti a poznatky z praxe.

Má registrace v oddělení podpory zásadní podmínky? A je registrace podmínkou pro další činnost?

Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje především s Pacientskou radou složenou ze zástupců pacientských organizací, kteří splňují podmínky dané statutem Pacientské rady a kteří byli jmenováni ministrem zdravotnictví. 

Vedle toho je nyní nově zákonem zakotvena účast pacientských organizací v řízení o úhradě léčiv na vzácná onemocnění. V rámci tohoto řízení se mohou pacientské organizace, které splní zákonné podmínky, účastnit jednání poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví. Výsledkem jednání tohoto poradního orgánu je odůvodněný podklad pro vydání závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ohledně úhrady.

U organizací, které mají zastupovat pacienty – v Pacientské radě nebo ve správním řízení, je především nutné, aby v nich pacienti byli a měli rozhodující vliv na řízení této organizace.

Oddělení podpory práv pacientů spolupracuje dále i s větším okruhem pacientských organizací a organizací, které pomáhají pacientům. Pravidelně organizuje setkávání s nimi a prostřednictvím Pacientského hubu tyto organizace vzdělává a nabízí jim prostor k setkávání a k práci. 

Může MZ ČR prostřednictvím této spolupráce zlepšit například podmínky pro poskytovatele dlouhodobé péče, zdravotně sociální zařízení, domy sociální péče?

Pacientská rada je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Díky tomu ministerstvo získává pohled a zpětnou vazbu od pacientů na základě, které ministerstvo může upravovat určité oblasti.

Může MZ ČR podpořit i zájem pacienta při jednání s nemocničním ombudsmanem, poskytnout právní poradenství a podobně?

Právní poradenství ministerstvo pacientům neposkytuje. V rámci Pacientského hubu dochází ke vzdělávání o systému zdravotnictví a o právech pacientů. Tyto informace mohou pacientům při jednání s nemocničními ombudsmany pomoci.   

Jsou podobné organizace v zahraničí, mají například společnou platformu v rámci EU?

Pacientské organizace samozřejmě existují a fungují i v zahraničí. Jednotlivé pacientské organizace se mnohdy spojují do větších celků – tzv. střešních organizací, které mohou zastřešovat pacientské organizace v konkrétním státě nebo v určitých oblastech jako je např. Evropská unie.

Jaký je právní vztah MZČR vůči Pacientskému hubu?

Pacientský hub je projektem Ministerstva zdravotnictví, který je spolufinancován fondy EHP 2014-2021. Chod Pacientského hubu zajišťují zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví.

Autor: Jan HOVORKA

Foto: www.mukarov.cz

Tagy článku