Nemocnice Trutnov: rehabilitace stoupá. Potřebuje ji čím dál více pacientů

21 / 07 / 2016

Podle primářky oddělení rehabilitace trutnovské nemocnice MUDr. Ivany Uiberlayové stoupá v současné době poptávka po ambulantní i lůžkové rehabilitaci. Vzhledem k demografickému vývoji a také v závislosti na rozvoji neurologie a operačních oborů (ortopedie a chirurgie) se dá předpokládat, že bude stoupat i nadále. Paní primářky jsme se zeptali, čím to je?

 

Populace stárne a přibývá pacientů s degenerativním postižením pohybového aparátu, kteří jsou v produktivním věku (důvodem je prodlužující se doba odchodu do důchodu). Přibývají také pacienti po náhradách nosných kloubů – nejen ti, kteří podstoupí tuto operaci poprvé, ale i senioři s opakovanými operacemi. V souvislosti s rozvojem medicíny se zvyšuje počet pacientů, kteří přežijí těžkou dopravní nehodu, nebo jsou po cévní mozkové příhodě a mají těžké pohybové potíže.

 

Vzhledem k současnému životnímu stylu a nedostatku pohybu u dětí bude přibývat mladých lidí s bolestmi zad. V souvislosti s výrazným zkvalitněním péče o předčasně narozené a tedy zachráněné děti se zvyšuje počet dětí narozených s vadou. Tím také dochází k nárůstu a zvýšení nároků na rehabilitační péči těchto dětí.

 

Co je prioritou vašeho rehabilitačního oddělení?

K prioritám rehabilitačního oddělení trutnovské nemocnice patří včasná rehabilitace nemocných po cévních mozkových příhodách, po totálních endoprotézách a jiných operacích a úrazech pohybového aparátu, po amputacích dolních končetin.

 

Můžete nám přiblížit, čemu se věnuje neurorehabilitace?

Zjednodušeně můžeme říct, že neurorehabilitace je rehabilitační přístup k pacientům s neurologickým onemocněním. U pacientů po cévní mozkové příhodě, operaci nebo úrazu, po zánětu nebo nádoru mozku, je důležité včasné započetí rehabilitace a zajištění návaznosti a kvality rehabilitačního procesu. Rehabilitaci včetně ergoterapie a logopedie zahajujeme již na JIP neurologického nebo chirurgického oddělení. Po stabilizaci zdravotního stavu pacienty překládáme na oddělení včasné rehabilitace, kde se jim věnuje celý rehabilitační tým. Pacient s postižením mozku nemá jen poruchy hybnosti, ale také poruchy řeči a kognitivních funkcí, poruchy polykání, stability, nacvičujeme s ním běžné denní činnosti.

 

Jaké všechny odborné profese se pacientovi věnují?

Léčebná rehabilitace u pacientů s postižením mozku – na našem oddělení je to nejčastěji po cévní mozkové příhodě – má několik cílů: napomáhat spontánní úpravě hybnosti, využít schopnosti regenerace a mozkové plasticity, nácvik soběstačnosti, chůze, kompenzace trvalých následků.

Rehabilitační tým se tedy skládá z rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopeda, psychologa, nutričního terapeuta, sociální pracovnice, protetika, ošetřovatelského personálu. Na léčebnou rehabilitaci by měla ideálně navazovat rehabilitace sociální, pracovní a pedagogická.

V rehabilitaci je velmi důležitá motivovanost a spolupráce pacienta i spolupráce s rodinou a přáteli pacienta.

 

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, Nemocnice Trutnov