Nemocnice Náchod, MUDr. Petr Štěpánek, primář ARO: Nastavování nových postupů byla prověrka týmu

Nemocnice Náchod, MUDr. Petr Štěpánek, primář ARO: Nastavování nových postupů byla prověrka týmu
foto: zhkhk.cz
25 / 04 / 2020

Primář Petr Štěpánek a vrchní sestra Šárka Štěpánková nesou jako vedoucí lékařů a sester náchodského anesteziologicko-resuscitačního oddělení už celé týdny tíhu starostí péče o pacienty přicházející s podezřením na onemocnění COVID-19. Nová situace podle nich prověřila všechny členy týmu, kteří se vzájemně ve vypjatých momentech lépe poznali.

Postupy, které se v nemocnicích obvykle tvoří dlouhé týdny a měsíce, se v „době covidové“ nastavovaly během dní. V náchodské nemocnici je tak díky tomu nyní zaveden vysoce funkční systém triáže – tedy třídění pacientů podle jejich stavu a pravděpodobnosti onemocněním COVID-19.

Co nyní čeká pacienta, který přichází do náchodské nemocnice? Jak systém triáže funguje?

MUDr. Petr Štěpánek: péče o pacienty s podezřením na COVID-19 jsme změnili po Velikonocích. Do té doby probíhala triáž po telefonu s náměstkem léčebné péče náchodské nemocnice, nyní ale máme přímo triážujícího lékaře, který je takovým hlavním mozkem rozhodujícím o tom, kde konkrétní pacient bude ležet. Péče pak má několik stupňů. Pokud přichází ambulantní pacient, je zastaven u vchodu do nemocnice. V případě, že při cíleném rozhovoru vznikne podezření na onemocnění COVID-19, je nasměrován do covidové buňky, která je izolovaná od ostatních prostor nemocnice. Tady se s ním spojíme videotelefonem a triážující lékař rozhodne o dalším postupu.

Pak jsou tu pacienti, které přiváží záchranná služba. Jak se postupuje v těchto případech?

MUDr. Petr Štěpánek: Posádka záchranné služby už předem z terénu hlásí, že mají COVID-19 suspektního pacienta a domlouvají se s triážujícím lékařem, který určí, jakou úroveň péče pacient potřebuje. Prvním stupněm je infekční stacionář, dalším covidová JIP a nejvyšším pak lůžka ARO, pro vážné stavy. Nesmíme zapomenout, že to mohou být pacienti například s centrální mozkovou příhodou či akutní koronální lézí, kde je třeba věnovat pozornost primárně těmto život ohrožujícím diagnózám a to bez zbytečných průtahů a zkoumání, zda má pacient COVID-19. Tým, který pacienta přebírá v nemocnici, se ale díky komunikaci se ZZS může dobře připravit z hlediska ochranných pomůcek.

Z celého Královéhradeckého kraje bylo dosud nejvíce potvrzených nemocných právě na Náchodsku. Pocítili jste nával těchto pacientů?

MUDr. Petr Štěpánek: Většina těchto pacientů byla zachycena ambulantně a léčí se v domácí péči. Nebyla tady epidemie, která by nás postihla tak, že bychom tady měli větší počet pacientů vyžadujících intenzivní péči. Nestalo se tedy, že by tito lidé obsadili naši lůžkovou kapacitu.

Stále platí, že o pacienty, kteří mají pozitivní test na COVID-19 se stará Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jak odhadujete vývoj situace? Myslíte, že se její kapacita naplní a začnete tyto pacienty hospitalizovat i vy?

MUDr. Petr Štěpánek: Čísla jsou zatím příznivá a věříme, že to vydrží, ale nikdo neví, zda už máme vyhráno. Může se stát, že rozvolňování pravidel povede k nárůstu počtu nemocných. Nemocnice se také začínají vracet k běžnému provozu, a to může zásadním způsobem ovlivnit místní epidemiologickou situaci.

Jaká byla ochota personálu sloužit na covidových odděleních?

Bc. Šárka Štěpánková: To je individuální. Některé sestřičky se samozřejmě obávají situace, že přijmou pozitivního pacienta, přemýšlí, zda se pak mohou vrátit ke své rodině, nebo mají raději počkat na výsledek testu, než vystaví riziku své děti nebo nemocné rodiče, kteří s nimi bydlí, ale myslím, že se tohoto úkolu zhostili velmi dobře.

MUDr. Petr Štěpánek: Už na začátku jsme vymysleli systém rozdělení týmů jednotlivých oddělení do dvou skupin, tak, aby v případě karantény nedošlo k ohrožení celého oddělení. Všichni tedy dostali striktní rozpis služeb, který museli respektovat navzdory svým osobním plánům. Oceňuji, že na to, v jakých jsou podmínkách, je většina lékařů a sester u nás velmi ochotná a chápavá.

Bc. Šárka Štěpánková: Velmi náročné je pro nás dlouhé čekání na výsledky testů. Někdy je to i 24 hodin a péče o takového pacienta vyžaduje časté oblékání do ochranných pomůcek a dodržování všech opatření, což je náročné.

Jak zvládáte souběžně s pacienty přicházející s podezřením na COVID-19 péči o běžné pacienty? Předpokládám, že jich neubylo?

MUDr. Petr Štěpánek: Je to překvapivé, ale v posledních týdnech jsme těchto příjmů měli skutečně méně. Je to zvláštní a nedokážeme to nijak zdůvodnit. Myslím si, že lidé toho možná vydrželi více. Zatímco dříve zvedli telefon a volali záchranku, tak v tomto nouzovém stavu některé akutní situace možná zvládli doma.

Jak náročné bylo přeorganizovat chod nemocnice a bude návrat k normálu obtížný?

MUDr. Petr Štěpánek: Udělali jsme celou řadu organizačních změn, které byly náročné. Rehabilitace se proměnila na infekční covid stacionář, urologie v covidovou JIP, vše jsme museli vystěhovat, přeorganizovat služby, jak lékařů, tak sester. Tyto náročné situace byly trochu takovou prověrkou lidí. Zjistili jsme, jak je kdo ochotný přiložit ruku k dílu, jak reaguje. Můj závěr je, že jsme obstáli, a když přijde další náročná situace, jsme schopni ji zvládnout. Navíc si stále nemůžeme říct, že to máme za sebou. Vidíme ale už i na pacientech, že se nám začínají vracet do ambulancí, přestávají se bát a začínají řešit i své potíže, které mají a které jsou závažnější než COVID-19.

Bc. Šárka Štěpánková: Velmi si vážíme práce našich sestřiček, uvědomujeme si, že pro ně není jednoduché pracovat v tomto režimu. Ze začátku přicházela nová pravidla a informace v rychlém sledu. To, co platilo včera je dnes už jinak a zítra už to opět platit nemusí. Zaměstnanci se tedy museli velmi rychle přizpůsobovat, a ne všichni to snášeli dobře. To bylo velmi náročné.

Hodně diskutovaným tématem je také odměňování zdravotníků, kteří pracují na rizikových odděleních. Nemocnice ale teď zrovna nemají na rozdávání, vyrovnávají se se ztrátou, kterou jim způsobila zastavená operativa. Měli by být zaměstnanci v této situaci chápaví?

MUDr. Petr Štěpánek: Rizikové příplatky, které máme slíbené, budou jistě na místě a ti lidé, kteří pracují ve ztížených podmínkách si je jistě zaslouží. Na druhou stranu, ekonomický propad je obrovský. Nějaká loajalita zaměstnanců by tedy jistě byla na místě. Na jednu stranu si myslím, že by lidé, kteří v této době pracovali, měli být zvýhodněni oproti těm, kteří vytížení nebyli, na druhou stranu požadovat vysoké odměny by bylo nelogické.

Nebojíte se možného infikování personálu, až začne nemocnici opět navštěvovat více pacientů?

MUDr. Petr Štěpánek: Riziko je všude, ale pokud půjdu nakoupit do supermarketu bez ochranných pomůcek, je jistě vyšší. V nemocnici máme všichni k dispozici ochranné pomůcky, včetně respirátoru, na který má každý zaměstnanec nárok po celou dobu směny. Máme k dispozici i speciálně upravené potápěčské masky, takže na rizikové výkony je můžeme použít a ochrana je v nich téměř stoprocentní. U plánovaných výkonů budeme testovat každého operovaného pacienta. Ty, kteří jsou objednaní, už jsme začali obvolávat a zatím všichni chtějí přijít. K rychlejšímu testování by nám měl pomoci i nový přístroj, který si nemocnice v následujících týdnech plánuje pronajmout.

Na závěr bych rád poděkoval vedení náchodské nemocnice za obětavé zvládání této vypjaté situace a všem lékařům, sestrám a dalším, kteří se podílejí na zajištění péče o pacienty, za jejich obrovské nasazení a úsilí.

Lucie Chytilová, PR manažerka Zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje

Zdroj: www.zhkhk.cz

Tagy článku