Nemocnice na jižním svahu, v nádherném lesoparku, s úctyhodnou historií. Na Pleš se budete těšit!

Nemocnice na jižním svahu, v nádherném lesoparku, s úctyhodnou historií. Na Pleš se budete těšit!
foto: www.naplesi.cz/Nemocnice Na Pleši
28 / 04 / 2021

Ještě bychom měli dodat – nemocnice velmi moderní. Zdejší zařízení má mimořádnou historickou tradici. Místo aby byla omšelejší a omšelejší, jak se nemocnicím stává, ale rozkvétá.

Je to paradox proti tomu, že klienti a pacienti sem v nemalém počtu míří s bolestí, trápením a malou nadějí. Proto jsou tu ale lékaři, sestry a další zdravotníci, aby jak návrat do života, tak odchod z něj, probíhaly důstojně a v komfortu. Nemocnice Na Pleši nás zaujala, a tak jsme se obrátili s několika otázkami na manažerku marketingu a PR Mgr. Terezu Příbramskou.

Tereza Příbramská / www.naplesi.cz

Používáte slogan "Úplně jiná nemocnice". V čem jste jiní především?

Jsme menší nemocnice, pro kterou je příznačná orientace na pacienta. Pacient je vždy naší prioritou. Snažíme se vždy léčit těmi nejmodernějšími medicínskými postupy a děláme všechno pro to, aby diagnostika i léčba proběhla včas. Pacienty vnímáme jako naše partnery, přistupujeme k nim individuálně a s respektem ve všech fázích jejich onemocnění. 

Mnozí z našich pacientů mimo to ocení také samotné umístění nemocnice na jižním svahu vrchu Pleš v rozlehlém lesoparku. V areálu provozujeme například kino, školičku pro děti zaměstnanců i rezidenci pro seniory. 

Residence / www.naplesi.cz

U vás jsou z valné části lidé závažně nemocní, často případy letální. Máte pro ně a jejich blízké duchovní podporu?

Léčíme pacienty s nádorovými onemocněními ve všech stádiích, mnoho pacientů se nám podaří úplně vyléčit a jsou u nás dlouhodobě sledovaní. Další velké skupině jsme schopni moderní léčbou kvalitní život podstatně prodloužit. Samozřejmě část pacientů na nádorová onemocnění stále umírá, i o pacienty v závěru života se umíme postarat.  Nejen pro ně a jejich blízké je duchovní péče, ale také třeba psychologická či sociální podpora nesmírně důležitá. V naší nemocnici máme to štěstí, že zde funguje paliativní tým včetně nemocniční kaplanky. V nemocnici máme vlastní kapli, kde se pravidelně konají bohoslužby.

Residence / naplesi.cz

Paliativní péče se stále více dostává do středu pozornosti, je pro stále více lidí velkou pomocí při zajišťování poslední etapy jejich blízkých. Poskytujete ji zčásti nebo ve spolupráci i doma u klientů, spolupracujete s neziskovkami jako je např. Cesta domů?

Paliativní péči a zejména její integraci do komplexní léčby pacientů s onkologickým onemocněním se věnujeme dlouhodobě, kvalita života našich pacientů je naší prioritou. Pokud je to možné a pacient si to tak přeje, snažíme se o maximum péče v domácím prostředí, i tak pacienti zůstávají v péči naší onkologické nebo paliativní ambulance, v případě potřeby je možná kdykoli konzultace či hospitalizace. Spolupracujeme samozřejmě i s praktickými lékaři či mobilními hospici.

 Na Pleši / naplesi.cz

Máte rozvinutou rehabilitační péči, masáže, vodoléčbu. Uvažujete i o metodách jako je Tradiční čínská, tibetská medicína, jóga, ajúrvéda?

Provozujeme široké spektrum rehabilitačních metod vycházejících z nejmodernějších vědeckých poznatků. Z metod tradičního léčitelství nabízíme pacientům například akupunkturu.

 Na Plesi / www.naplesi.cz

Část pacientů je u vás v dlouhodobé péči, mají šanci na příjemnější využití času, trochu zábavu a zpestření, pokud jim to zdravotní stav dovolí?

Ano, pacientům připravujeme mj. ve spolupráci s dobrovolnicemi z neziskovky Amelie z.s. volnočasový program, jehož součástí jsou nejčastěji výtvarné workshopy a komorní koncerty, ale i přednášky nebo divadlo. Provozujeme také Kino Na Pleši, které je za normálních okolností otevřené nejen pacientům ale i veřejnosti z okolí. Obrovskou výhodou je krásný park, který je pacienty hojně využíván nejen ve volném čase, ale třeba i při fyzioterapiích nebo plicní rehabilitaci. V létě v parku pořádáme open-air hudební festival NaPleš!Fest. 

 Na Pleši / www.naplesi.cz

Pandemie možná slábne, sílí však projevy post covid syndromu. Nabízí vaše nemocnice možnosti, jak tomu čelit?

Ano, v dubnu jsme otevřeli specializovanou ambulanci postcovidové péče, kde pacienti s dlouhodobými následky po prodělaném covidu projdou sérií vyšetření, na základě kterých navrhujeme cílenou léčbu. O postcovidové pacienty pečujeme také na lůžkách pneumologie, kde jsme připravili nový léčebný program plicní rehabilitace, a dále na lůžkách rehabilitačních, kde se vedle respirační fyzioterapie zaměřujeme na pacienty s neurologicko-pohybovými obtížemi.

 

Jako nestátní zařízení umíte nabídnout vysoký komfort. Co u vás klienti najdou pro dobu léčby, spojujete i zdravotní a sociální péči?

Jsme sice soukromá nemocnice, nicméně léčba u nás je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Naším hlavním cílem je kvalitní moderní medicína, vstřícnost vůči klientům a efektivita. Je samozřejmé, že ke spokojenosti našich pacientů je nutné i důstojné a komfortní prostředí. Na většině oddělení jsou komfortní dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou a dalším vybavením, k dispozici jsou i nadstandardní jednolůžkové pokoje. Nově provozujeme přímo v areálu Rezidenci Na Pleši, která nabízí možnost bydlení se zajištěním sociálních služeb, ale i ubytování ambulantním pacientům, kteří po dobu léčby nechtějí dojíždět. Spokojenost našich pacientů se pravidelně odráží ve vynikajícím hodnocení v šetřeních mezi pacienty (např. Kvalita očima pacientů nebo Nejlepší nemocnice). Pacienti si obvykle velmi pochvalují i zdejší kuchyni, která byla vyhodnocena jako nejlepší v ČR. 

 

Stále víc se prosazuje technologický pokrok, nyní hlavně online komunikace pacient - lékař. Mohou i vaši pacienti využít distanční metody, telemedicínu, virtuální kliniku?

Snažíme se s našimi klienty být v kontaktu i touto formou, ale jde spíše o sdílení informací. Naši pacienti s námi mohou konzultovat e-mailem a telefonicky, což funguje velmi dobře, ale virtuální kliniku zatím neprovozujeme. Jsme přesvědčeni, že osobní kontakt a klinické vyšetření zatím nahradit nelze. Snažíme se ale o co nejkratší objednací lhůty a krátké čekací doby, protože toto vnímáme jako velkou slabinu našeho zdravotnictví.

 Tereza Pribramska / www.naplesi.cz

Jste velmi historicky zavedené zařízení. Co pro vás z historie vyplývá pro dnešek?

Navazujeme na tradici plicního sanatoria s výjimečným geniem loci, které bylo vybudováno z iniciativy lékařů a veřejnosti v boji proti tuberkulóze. I my reagujeme na výzvy současnosti, areál neustále inovujeme, rozšiřujeme a adaptujeme na potřeby pacientů. V reakci na pandemii jsme zavedli testovací pracoviště, specializovanou ambulanci postcovidové péče a pacientům s následky se věnujeme i na lůžkách. Výzvou je na druhé straně také neomezit péči o pacienty onkologické, kteří tu vždy budou. Pro ně aktuálně připravujeme například nové pracoviště radioterapie s nejmodernější ozařovací technikou. Naší ambicí je stát se pevnou součástí místní komunity, pořádáme kulturní akce pro veřejnost, nebo naopak podporujeme aktivity lokálních subjektů. 

Autor: Jan HOVORKA
Foto: www.naplesi.cz

 

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace